Relacje inwestorskie

27

2018

Raport bieżący nr 27/2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe .

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 7 czerwca 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 3, 4, 5, 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 1 w sprawie Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odnośnie uchwały nr 6 w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

NWZ 7.06.2018 Uchwały podjęte

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.