Relacje inwestorskie

30

2018

Raport bieżący nr 30/2018

Wypłata dywidendy za rok 2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, nr 23/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz nr 25/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 123.994.355,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,25 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 lipca 2018 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 8 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.