Relacje inwestorskie

31

2017

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 18.07.2017 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz nr 20/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2017 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. (dalej: „PDH Polska”) z dniem 14 lipca 2017 roku.

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 128 milionów zł do kwoty 180 milionów zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 18 000 000 sztuk (dotychczas wynosiła 12 800 000 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

Emitent w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska objął 2.282.125 tysięcy sztuk akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości 22.821.250,00 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.