Relacje inwestorskie

31

2018

Raport bieżący nr 31/2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 3 do nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 1 w sprawie Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odnośnie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 oraz nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 14 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wobec braku inicjatywy akcjonariuszy w zakresie odwołań i powołań.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

ZWZ 28062018 Uchwała niepodjęta
ZWZ 28062018 Uchwały podjęte

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.