Relacje inwestorskie

32

2017

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 21.07.2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku, a obradujące po przerwie w dniu 21 lipca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 28 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.