Relacje inwestorskie

34

2017

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 28.07.2017

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 lipca 2017 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zgłoszenie kandydatury Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego w dniu 28 lipca 2017 roku „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Pan Artur Kucharski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała w przedmiocie wyboru Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki nie została podjęta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.