Relacje inwestorskie

35

2017

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 28.07.2017

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2017 roku uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji odwołany został Pan Artur Kucharski.

Jednocześnie uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji powołany został Pan Piotr Czajkowski.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej X kadencji Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.