Relacje inwestorskie

36

2017

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 28.07.2017

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 28 lipca 2017 roku
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2017 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po drugiej przerwie ogłoszonej w dniu 21 lipca 2017 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 32/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia drugiej przerwy w obradach Spółka przekazała w raportach bieżących nr 28/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 33/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.