Relacje inwestorskie

37K

2017

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku (KOREKTA)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, kontynuowanym – po przerwie - w dniu 21 lipca 2017 roku oraz kontynuowanym po przerwie - w dniu 28 lipca 2017 roku (korekta)

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 37/2017 opublikowanego w dniu 28 lipca 2017 roku, prostując omyłkę pisarską.

W załączniku do powołanego raportu bieżącego podano błędne daty w tabelach z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A..

W załączeniu po korekcie załącznik z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach (30 czerwca 2017 roku), wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej liczby 5% głosów na ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 21 lipca 2017 roku oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej liczby 5% głosów na ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.