Relacje inwestorskie

38

2017

Raport nr 38/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego przez AFRIG S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 35/2017 w dniu 2 sierpnia 2017 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) na temat utworzenia odpisu aktualizującego wartość nakładów niematerialnych z tytułu usług wynikających z umowy z firmą AVES FZE w kwocie 28 348 982,33 zł przez African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze („AFRIG S.A.”), spółkę zależną Grupy Azoty Police, informuje, że wyżej opisany odpis aktualizujący w kwocie -28 348 982,33 zł zostanie odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu Emitenta w koszty roku ubiegłego, jako korekta błędu poprzedniego okresu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.