Relacje inwestorskie

4

2018

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku

Złożenie niewiążącej oferty wstępnej objęcia udziałów w spółkach Grupy COMPO EXPERT
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 roku Spółka złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia 100 % udziałów w spółkach grupy COMPO EXPERT.

Grupa COMPO EXPERT z główną siedzibą w Niemczech jest największym niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, skierowanych do odbiorców profesjonalnych. Jej właścicielem jest XIO Group z siedzibą w Londynie, firma zajmująca się inwestycjami alternatywnymi w skali globalnej.

Oferta produktowa COMPO EXPERT uzupełniałaby portfolio produktów Grupy Azoty, wnosząc zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.