Relacje inwestorskie

42

2017

Raport bieżący nr 42/2017 z dnia 23 września 2017

Złożenie niewiążącej oferty objęcia udziałów w spółce Petrokemija d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku Spółka złożyła niewiążącą ofertę objęcia udziałów w spółce Petrokemija d.d. z siedzibą w Kutinie, Chorwacja.

Petrokemija d.d. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Zagrzebiu i jest producentem nawozów. Spółka Petrokemija d.d. opublikowała program restrukturyzacyjny „Konkretyzacja propozycji koncepcji restrukturyzacji poprzez dokapitalizowanie z udziałem prywatnego inwestora”. Od stycznia do czerwca 2017 roku przychody spółki Petrokemija d.d sięgnęły 952.639 tysięcy HRK.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.