Relacje inwestorskie

44

2017

Raport bieżący nr 44/2017 z dnia 09 października 2017

Odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu oświadczenia Akcjonariusza – Skarbu Państwa o odwołaniu dnia 9 października 2017 r. na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marka Grzelaczyka.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.