Relacje inwestorskie

47

2017

Raport bieżący nr 47/2017 z dnia 18.10.2017

Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2017 z dnia 5 października 2017 roku oraz nr 46/2017 z dnia 12 października 2017 roku informuje, iż w dniu 18 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia 9 400 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A.

Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 9 400 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 94 000 000 zł.

Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

Objęcie nowych akcji imiennych serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez spółkę PDH Polska S.A. oferty Emitentowi na objęcie akcji o wartości nominalnej 94 000 000 zł z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.

Ustalono, że Emitent dokona wniesienia wpłat na nowe akcje według poniższej zasady:
1) kwotę 23 500 000 zł do dnia 1 marca 2018 roku;
2) kwotę 70 500 000 zł do dnia 1 września 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.