Relacje inwestorskie

48

2017

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 31 października 2017 roku

Decyzja o niekontynuowaniu udziału w procesie objęcia akcji w spółce Petrokemija d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 23 września 2017 Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. informuje, iż w dniu 31 października 2017 roku, po zakończeniu due dilligence, podjął decyzję o niekontynuowaniu udziału w procesie objęcia akcji w spółce Petrokemija d.d. z siedzibą w Kutinie, Chorwacja.

W efekcie przeprowadzenia dodatkowych badań zostały zidentyfikowane ryzyka, które według standardów korporacyjnych Grupy Azoty są zbyt wysokie i nie pozwalają na dalsze awansowanie procesu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.