Relacje inwestorskie

49

2017

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 08.11.2017 roku

Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 18 października 2017 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 08 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 9 400 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. za łączną wartość 94 000 000 zł.

Objęcie nowych akcji imiennych serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez spółkę PDH Polska S.A. oferty Spółce na objęcie akcji z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, z terminami wniesienia wpłat:
  • 23 500 000 zł do dnia 1 marca 2018 roku;
  • 70 500 000 zł do dnia 1 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.