Relacje inwestorskie

52

2017

Raport bieżący nr 52/2017 z dnia 10.11.2017

Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu Polimery Police

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 12 października 2017 roku informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 roku Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.- PDH Polska S.A. podjęło uchwały w sprawie:

  • zmiany zadania inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” (aktualnie „Polimery Police”) oraz nabycia składników aktywów trwałych,
  • podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A.

  • w zakresie przedstawionym w dniu 5 października 2017 roku przez Zarząd spółki PDH Polska S.A., i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą tej spółki w dniu 12 października 2017 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta odpowiednio w raportach bieżących nr 43/2017 i nr 46/2017.

    Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

    Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.