Relacje inwestorskie

6

2018

Raport bieżący 6/2018 z dnia 05.03.2018

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że do Rady Nadzorczej Emitenta wpłynęło oświadczenie pana Tomasza Hinca o rezygnacji z dniem 4 marca 2018 roku ze sprawowania funkcji Członka Zarządu w Grupie Azoty S.A.

Pan Tomasz Hinc pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Pan Tomasz Hinc nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.