Raporty bieżące

Kategoria

strona 1 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

33

2017

Uchwała powzięta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 21 lipca 2017 roku

32

2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

31K

2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A. (korekta)

31

2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

30

2017

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2017 roku.

29

2017

Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty S.A.  

28

2017

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku 

27

2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

26

2017

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

25

2017

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

24

2017

Wypłata dywidendy za rok 2016

23

2017

Rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy

22

2017

Zawarcie Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

21

2017

Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.

20

2017

Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie składników aktywów trwałych

19

2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych

18

2017

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

17

2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

16

2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

15

2017

Uchwała w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

14

2017

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

13

2017

Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

12

2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

11

2017

Aktualizacja strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020

10

2017

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu zgazowania węgla

9

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

8

2017

Zatwierdzenie wniosku Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

7K

2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (Korekta)

7

2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

6

2017

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 2016 rok.

5

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

4

2017

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.

3K

2017

Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów przez spółkę zależną (korekta).

3

2017

Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów przez spółkę zależną.

2

2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

1

2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.