Raporty bieżące

Kategoria

Numer raportu
Data

50

2019

Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

49

2019

Opinia Rady Nadzorczej spółki zależnej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

48

2019

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym 

47

2019

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej

46

2019

Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji w spółce zależnej

45

2019

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

44

2019

Rejestracja zmian i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

43

2019

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 roku

42

2019

Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu

41

2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

40K

2019

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku - korekta

40

2019

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

39

2019

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

38

2019

Treść projektu uchwały porządkowej zgłoszonej w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

37K

2019

Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. - korekta

37

2019

Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.

36

2019

Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

35

2019

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

34

2019

Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

33

2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

32

2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

31

2019

Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

30

2019

Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

29

2019

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

28

2019

Podpisanie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police

27K

2019

Podpisanie porozumienia o współpracy inwestycyjnej - korekta

27

2019

Podpisanie porozumienia o współpracy inwestycyjnej

26

2019

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

25

2019

Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. o podwyższeniu kapitału zakładowego

24

2019

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

23

2019

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zależnej o podwyższeniu kapitału zakładowego

22

2019

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku

21

2019

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Grupy Azoty S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2018

20

2019

Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

19

2019

Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu „Polimery Police” i opinia Rady Nadzorczej

18

2019

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

17

2019

Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

16

2019

Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

15

2019

Uchwała Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

14

2019

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

13

2019

Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu „Polimery Police”

12K

2019

Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (korekta)

12

2019

Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

11

2019

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.

10

2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. zwołanym na dzień 25 lutego 2019 roku, a kontynuowanym po przerwie w dniu 26 lutego 2019 roku.

9

2019

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. oraz uchwały podjęte w dniu 26 lutego 2019 roku.

8

2019

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

7

2019

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

6

2019

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 25 lutego 2019 roku

5

2019

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

4

2019

Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną.

3

2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 25 lutego 2019 roku

2

2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 25 lutego 2019 roku

1

2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.