Raporty bieżące

Kategoria

strona 1 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

59

2018

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

58

2018

Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

57

2018

Podpisanie umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. 

56

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku

55

2018

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

54

2018

Spełnienie się koniecznych warunków w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

53

2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 8 października 2018 roku, kontynuowanym – po przerwie - w dniu 12 października 2018 roku

52

2018

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta w dniu 12 października 2018 roku

51

2018

Spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

50

2018

Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

49K

2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku (korekta)

49

2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 października 2018 roku

48

2018

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

47

2018

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

46

2018

Częściowe spełnienie się warunku w ramach warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy

45

2018

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

44

2018

Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty S.A.

43

2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 października 2018 roku

42

2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 października 2018 roku

41

2018

Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów spółki Goat TopCo GmbH

40

2018

Aktualizacja informacji o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

39

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku

38

2018

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

37

2018

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

36

2018

Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBOiR

35

2018

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 roku.

34

2018

Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A. 

33

2018

Zawarcie umowy zmieniającej do umowy kredytu

32

2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

31K

2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku - korekta

31

2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

30

2018

Wypłata dywidendy za rok 2017

29

2018

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

28

2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku.

27

2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

26

2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku

25

2018

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

24

2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

23

2018

Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

22

2018

Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o. przez spółkę zależną

21

2018

Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 7 czerwca 2018 roku

20

2018

Powołanie Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję

19

2018

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

18

2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2018 roku

17

2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku

16

2018

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

15

2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

14

2018

Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną

13

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 2017 rok

12

2018

Niewypłacalność i wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego spółki pośrednio zależnej African Investment Group S.A.

11

2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

10

2018

Informacja o odpisie aktualizującym

9

2018

Ujawnienie informacji opóźnionej - Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

8

2018

Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

7

2018

Podpisanie umowy na zakup węgla

6

2018

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

5

2018

Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

4

2018

Złożenie niewiążącej oferty wstępnej objęcia udziałów w spółkach Grupy COMPO EXPERT

3

2018

Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku

2

2018

Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBI

1

2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.