Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacje giełdowe
Informacje giełdowe

Grupa Azoty Spółka Akcyjna

 • nazwa skrócona: Grupa Azoty S.A.
 • nazwa handlowa: Grupa Azoty
 • IPO: 30 czerwca 2008 roku
 • kapitał zakładowy: 495 977 420 zł
 • liczba akcji: 99 195 484 o wartości nominalnej 5 zł każda
 • ticker GPW: ATT
 • kod ISIN: PLZATRM00012
 • rynek notowań: główny
 • przynależność do sektora branżowego: chemia
 • segment, do którego Spółka została zakwalifikowana: WIG30, mWIG 40
 • indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki: indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki: WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland, InvestorsMS, WIG.MS-PET od marca 2019 roku, od września 2019 roku WIG-ESG, od 4 września 2019 roku CEEplus
 • obecność w indeksach MSCI: od 19 lutego 2013 roku
 • obecność w indeksach FTSE Emerging Markets: od 23 marca 2015 roku (w indeksie rynków rozwiniętych FTSE Russell: od września 2018 roku)
 • obecność w indeksie FTSE4Good Emerging Index: od grudnia 2016 roku
 • włączenie w notowania Berlin Open Market (Boerse Berlin): od 15 czerwca 2018 roku

„FTSE Russell (nazwa handlowa spółek FTSE International Limited i Frank Russell Company) potwierdza, że Grupa Azoty S.A. została poddana niezależnej ocenie zgodnie z kryteriami indeksu FTSE4Good i spełnia warunki uczestnictwa w indeksie FTSE4Good Index Series. Indeks ten, stworzony przez globalnego dostawcę indeksów FTSE Russell, jest miernikiem wyników spółek o wysokich standardach w zakresie kwestii społecznych, środowiskowych i organizacyjnych (kryteria ESG − Environmental, Social and Governance). Indeksy FTSE4Good służą różnym uczestnikom rynku do tworzenia i oceny wyników odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych i innych produktów”.

Akcje Grupy Azoty S.A.:

Rozpoczęcie notowańSeriaIlość akcjiCena emisyjnaUwagi
czerwiec 2008AA24.000.00019,50 zł• rozwodnienie akcji serii A
czerwiec 2008B15.116.42119,50 zł• transza indywidualna –
4.000.000 akcji, redukcja 49,60% • transza instytucjonalna
11.116.421 akcji
sierpień 2011C24.999.02324,10 zł• emisja z prawem poboru,
redukcja 99,21%
luty 2013D35.080.040
44,00 zł• emisja skierowana do akcjonariuszy ZA "Puławy"
GRUPA AZOTY W NOWYM INDEKSIE WIG-ESG GPWRozwiń

3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG, od 1 stycznia 2020 roku zastępując RESPECT Index. W skład nowego indeksu weszła również Grupa Azoty S.A.

WIG-ESG obejmuje spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie zależą, tak jak w przypadku innych indeksów, od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 

RESPECT INDEXRozwiń

Zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni przywiązują coraz większe znaczenie do kwestii odpowiedzialnego inwestowania. GPW od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach ESG (Environment, Social, Governance). Dotychczas publikowała RESPECT Index, indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW. Publikowany był od 19 listopada 2009 roku do końca 2019 roku i przez 10 lat funkcjonowania spełnił swoje założenia edukacyjne. Od 1 stycznia 2020 roku zastąpił go nowy indeks WIG-ESG. 

Do pierwszego składu RESPECT Index w 2009 roku zostało zakwalifikowanych tylko 16 spółek, które otrzymały najwyższe oceny ratingowe w badaniu społecznej odpowiedzialności polskich spółek notowanych na GPW.

Obok Grupy Azoty S.A. w inauguracyjnym składzie polskiego indeksu znalazły się: Apator SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy, Barlinek SA i Barlinek Inwestycje, Elektrobudowa, Ciech SA, Grupa LOTOS SA, Grupa Żywiec SA, ING Bank Śląski, KGHM Polska Miedź SA, Mondi Świecie SA, PKN Orlen SA, PGNiG SA, TP SA i Zakłady Magnezytowe "Ropczyce". 

Indeks grupował w swoim portfelu spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Celem projektu była promocja najwyższych standardów zarządzania w spółkach publicznych w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Grupa Azoty S.A. była jednym z uczestników tego elitarnego indeksu od początku do końca jego istnienia.

Aktualny kurs
Najnowsze
Statystyka
Profil spółki
Władze spółki
Wyszukiwarka