Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Taryfa energii elektrycznej

Grupa Azoty S.A. świadczy usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej w następujących grupach taryfowych: B21, B23, C21, C22a, C11, R, G11, G12.

Zgodnie z decyzją prezesa URE nr DPE-4711-119(2)/2011/711/BT z dnia 5 stycznia 2011 r. – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.) zostały wyznaczone Operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego począwszy od dnia 01.02.2011 r.
Ceny energii elektrycznej (obrót) są dostępne w siedzibie Centrum Energetyki Grupy Azoty S.A. Informacje o nich można także uzyskać dzwoniąc pod numer tel.: +48 14 637 44 52.

Sprzedawcą z urzędu, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne jest:

TAURON Sprzedaż Sp z o.o. z siedziba w Krakowie, ul Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Wykaz sprzedawców rezerwowych:
Sprzedawcą rezerwowym dla odbiorców Grupy Azoty S.A. jest Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Sprzedawca zobowiązany:
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie wyznaczono na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na  Sprzedawcę Zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Grupy Azoty S.A.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z Grupą Azoty S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania Grupy Azoty S.A.:  ENERGIA Obrót S.A., PGE Obrót S.A., TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., DUON Marketing and Trading S.A., PKP Energetyka S.A., GREEN S.A., Axpo Solutions AG, CORRENTE Sp. z o.o., CEZ Trade Polska Sp. z o.o. i ENGIE Energia Polska S.A., ENEA S.A., Novum S.A., ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., AXPO Polska Sp. z o.o., Elektrix S.A., ENTRADE Sp. z o.o., Orange Energia Sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A., Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

„Grupa Azoty S.A. informuje, że:

1) z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm.).

2) w cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały uwzględnione ceny i stawki opłat zgodnie z przepisami ww. ustawy. Ceny energii elektrycznej są dostępne w siedzibie Centrum Energetyki . Informację o nich można także uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 14 637 44 52

3) nowe rozwiązania prawne wynikające z przedmiotowej ustawy zostaną uwzględnione w rozliczeniach od 1 stycznia 2019 r., przy czym w początkowym okresie 2019 r. mogą one jeszcze nie obejmować niektórych naszych klientów. W takich przypadkach zostaną dokonane odpowiednie korekty wystawionych faktur przy uwzględnieniu regulacji ww. ustawy. W związku z powyższym, prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych faktur.

4) w związku z możliwą nowelizacji ww. ustawy oraz koniecznością wydania rozporządzeń do niej, zastrzegamy sobie prawo dokonywania rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.

5) w dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42). Zgodnie z art. 106 przedmiotowej ustawy, od dnia 25 stycznia 2019 r. stawka opłaty kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1 MWh i obowiązuje do końca 2019 r. W związku z powyższym, w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2019 r. zostanie uwzględniona ww. opłata kogeneracyjna.”

Wyszukiwarka