Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Saletra amonowa 32

Nawóz azotowy granulowany N 32

NAWÓZ WE

Nazwa handlowa: Saletra amonowa 32
Nazwa chemiczna:azotan amonu z wypełniaczem
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 90

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Saletra amonowa 32 jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrę amonową 32 można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowaniaRozwiń

Saletra amonowa 32 zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowana przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Saletra amonowa 32 w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest najbardziej uniwersalnym i efektywnym nawozem azotowym. 

Pakowanie i transportRozwiń

Saletra amonowa 32 jest pakowana:

  • po 25 lub 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.


Nawóz należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z saletrą amonową 32 lub są palne, jak np. środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, materiały pędne, oleje, smary, słoma. Saletra amonowa 32 podlega przepisom RID i ADR i zaklasyfikowany jest pod nr UN 2067. Przy transporcie samochodowym powyżej 1t (nawozów o podobnych właściwościach) przewóz tylko oznakowanymi pojazdami (gładkie tablice barwy pomarańczowej), kierowcy z uprawnieniami ADR co najmniej do klasy 5.1.

PrzechowywanieRozwiń

Saletrę amonową 32 należy przechowywać zgodnie z PN-C-87054: 2000 w suchych i czystych pomieszczeniach, o podłożu izolującym od wilgoci. Odległość od ścian powinna wynosić, co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła, co najmniej 150 cm. Worki uszkodzone należy składać osobno. Wielkość jednej pryzmy nie może przekraczać 300 ton, a odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 1 m. Worki z produktem po 25 kg oraz 50 kg należy składować maksymalnie w 12 warstwach. Palety z produktem należy składować pojedynczo, ze względu na możliwość sprasowania (zbrylenia) dolnych warstw nawozów. Big-bagi 500 kg składować maksymalnie w dwóch warstwach. Większe opakowania składować w jednej warstwie.

Saletrę amonową 32 należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.


Saletry amonowej 32 nie wolno składować w warunkach polowych ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W jednym pomieszczeniu nie należy przechowywać więcej niż 300 t saletry.

Środki ostrożnościRozwiń

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. 

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.
Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Kamil Michoń
Wyszukiwarka