Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyroby z tworzyw sztucznych Rurki z poliamidu 11 i 12
Rurki z poliamidu 11 i 12

Nazwa handlowa: Rurki z poliamidu 11 i 12 na przewody hamulcowe i paliwowe
Nazwa chemiczna: poliamid 11, poliamid 12
Klasyfikacja: PKWiU – 22.21.21.0;
PKWiU – 25.21.21-70.26 d (do celów podatkowych)

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Rurki z plastyfikowanych i nieplastyfikowanych (twardych) poliamidów 11 i 12 są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej.Produkowane są w kolorze czarnym i naturalnym. Rurki są także barwione na podstawowe kolory. 

Główne cechy rurek z poliamidu 11 i 12Rozwiń
  • dobre własności mechaniczne, 
  • wysoka elastyczność i odporność na uderzenia w niskich temperaturach, 
  • wysoka odporność na długotrwałe obciążenia cieplne i działanie czynników atmosferycznych, w tym promieniowania UV,
  • odporność na korozję naprężeniową pod wpływem soli,
  • niska chłonność wody,
  • wysoka odporność na działanie węglowodorów, olejów, smarów, składników paliw i tłuszczów.
Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Rurki z plastyfikowanych poliamidów 11 i 12 są stosowane jako przewody sprężonego powietrza do układów pneumatyki hamulcowej samochodów ciężarowych oraz jako przewody w urządzeniach chłodniczych.
Rurki z nieplastyfikowanego, twardego poliamidu 11 i 12 (PA11 HL i PA 12 HL), jak również ich odmiany plastyfikowane są stosowane jako przewody paliwowe w pojazdach silnikowych oraz w instalacjach paliwowych. Rurki z nieplastyfikowanego poliamidu 11 i 12 są stosowane także jako osłona do linek sterujących (cięgien) w pojazdach mechanicznych np. w mechanizmach otwierania okien oraz jako przewody smarowania i przewody ciśnieniowe.
 
OpakowanieRozwiń
  • zwoje – rurki formowane są w zwoje o średnicy około 1 m; w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przechowywania i transportu, zwoje przewiązane są taśmą; w zwoju może być najwyżej 2 odcinki rurki,
  • wiązki – rurki poliamidowe mogą być formowane w wiązki, są wówczas cięte na odcinki proste o długości do 4 m i pakowane w folie z tworzyw sztucznych lub opakowania tekturowe.
Dopuszcza się inny sposób pakowania zwojów i wiązek rurek, po uzgodnieniu między zamawiającym i producentem.
 
Zwoje i wiązki rurek mogą być formowane w jednostki ładunkowe na paletach w warstwach do wysokości 1 m i owinięte folią stretch.
 
Rurki z poliamidu 11 i 12 należy przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunikacji kolejowej i drogowej. Podczas transportu dopuszcza sie piętrzenie zwojów lub wiązek luzem, lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza sie piętrzenia palet. Warunki transportu powinny wykluczać uszkodzenie, zawilgocenie i zanieczyszczenie produktu.
 
Rurki z poliamidu 11 i 12 nie są produktem niebezpiecznym w rozumieniu w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.
Magazynowanie Rozwiń
Rurki z poliamidu 11 i 12 należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych w temperaturze pokojowej, w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. Możliwe jest  także magazynowanie na otwartej przestrzeni pod warunkiem zabezpieczenia ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza sie piętrzenia palet.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja techniczna
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja handlowa
Wyszukiwarka