Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Archiwum
Archiwum
Szacunki wyników za 2 kwartał 2020 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 2 kwartał 2020 roku do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2020 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 2 268,9 mln zł

EBITDA: 353,4 mln zł

Wynik netto: 105,6 mln zł 

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 303,8 mln zł

EBITDA: 25,1 mln zł

Wynik netto: 160,3 mln zł

Szacunki wyników za 3 kwartał 2019 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2019 roku.

Przychody: 2 563,9 mln zł
EBITDA: 316,3 mln zł
Wynik netto: 61,0 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2019 roku:

Przychody: 8 666,4 mln zł
EBITDA: 1 257,3 mln zł
Wynik netto: 455,9 mln zł.

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2019 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał 2019 roku został opublikowany w dniu 13 listopada 2019 roku.

Szacunki wyników za 1 kwartał 2019 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przychody: PLN 3 365 mln
EBITDA: PLN 607 mln
Wynik netto: PLN 323 mln

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 1 kwartał 2019 roku został opublikowany w dniu 23 maja 2019 roku.

Szacunki wyników za 3 kwartał 2018 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2018 roku.

Przychody: 2 324,7 mln zł
EBITDA: 44,1 mln zł
Wynik netto: -116,8 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał 2018 roku został opublikowany w dniu 8 listopada 2018 roku.

Szacunki wyników za I półrocze 2018 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2018 roku.

Przychody: 4 877,0 mln zł
EBITDA: 528,9 mln zł
EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 535,7 mln zł
Wynik netto: 132,1 mln zł
Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 175,2 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 roku został opublikowany w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Szacunki wyników na rok 2017Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017 do publicznej wiadomości w dniu 04 kwietnia 2018.

Przychód: 9 617 mln zł
EBITDA: 1 187 mln zł
EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 1 262 mln zł
Wynik netto: 489 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2017 został opublikowany w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

Szacunki wyników na rok 2016Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2016 do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2017:

Przychód: 8 955,69 mln zł
EBITDA: 1 005,78 mln zł
Wynik operacyjny: 486,06 mln zł
Wynik netto: 375,15 mln zł

Wyniki segmentów:

Agro-Nawozy:
Przychód: 5 115,65 mln zł
EBITDA: 599,81 mln zł

Chemia:
Przychód: 2 295,33 mln zł
EBITDA: 270,78 mln zł

Tworzywa:
Przychód: 1 117,84 mln zł
EBITDA: -32,53 mln zł

Energetyka:
Przychód: 239,75 mln zł
EBITDA: 95,54 mln zł

Pozostałe:
Przychód: 187,12 mln zł
EBITDA: 72,20 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2016 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2016 został opublikowany w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Szacunki wyników na rok 2013Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013 do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2014 roku, w związku z publikacją przez spółkę zależną – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013/2014:

Przychód: 9.821 mln zł
Wynik operacyjny: 702 mln zł
Wynik netto: 713 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2013 został opublikowany w dniu 16 marca 2014 roku.

Wyszukiwarka