Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Marcin Pawlicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie oraz Master of Business Administration na Oxford Brookes University.

Od 1998 - 2010 sprawował funkcje kierownika oraz managera w następujących spółkach Gryfnet Sp. z o.o., System Sp. z o.o., Cancelaria Sp z o.o. W latach 2010 - 2016 był członkiem rady programowej Polskiego Radia Szczecin.  Następnie był koordynatorem oraz managerem sieci sprzedaży w Orange i TP SA (GTP) w Szczecinie, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. oraz Tauron Polska Energia SA. W latach 2013 - 2016 prowadził własną działalność gospodarczą, marketingową oraz handlowo-usługową. W latach 2015 - 2016 był Kierownikiem ds. projektów i wdrożeń w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o., a od 2016 do 2018 roku zastępcą Prezydenta Miasta Szczecina oraz sekretarzem rady nadzorczej w spółce Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.

Wieloletni wiceprzewodniczący rady programowej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie.

Aktualnie jest Doradcą Zarządu w Enea Operator Sp. z o.o. Ponadto jest Radnym Miasta Szczecin. Ukończył szereg kursów i szkoleń m. in. dla ABI i ADO z ochrony danych osobowych, a także w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dowiedz się więcej
Michał Gabryel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, magister fizyki teoretycznej. Odbył szereg kursów z zarządzania i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. W 1998 roku ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1976 - 1981 pracował na Politechnice Wrocławskiej, następnie w latach 1982 - 1992 był dyrektorem w Zakładzie Usług Wysokościowych "Taternik”, a w latach 1988 - 1993 zarządzał spółkami oraz spółdzielnią w sektorze informatyki.

Od 1991 roku prezes w spółce WAZA Spółka z o.o., gdzie tworzył autorskie oprogramowanie dla administracji publicznej i służby zdrowia.

W latach 1998 – 2002 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Urzędu Miasta Wrocław.

W latach 1998 - 1999 członek Rady Nadzorczej WZG S.A. a w latach 2016 – 2017 członek, zastępca przewodniczącego, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej PAIH S.A.

Dowiedz się więcej
Zbigniew Paprocki
Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, magister inżynier inżynierii środowiska. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe typu MBA na Wydziale Mechanicznym w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu oraz kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W Grupie Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) pracuje od 25 lat. Kolejno jako mistrz zmianowy, Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego, Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji, a od 2012 roku jako Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji w Departamencie Korporacyjnym Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Technicznego. Od 2010 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/Tarnów oraz Członkiem Zarządu Głównego SITPChem. Od marca 2019 roku Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od grudnia 2019 roku członek Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

W Radzie Nadzorczej Grupy Azoty S.A. od listopada 2010 roku do kwietnia 2013 roku, a następnie od czerwca 2013 do chwili obecnej (Członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników). Był także Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Prorem Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej
Monika Fill
Członek Rady Nadzorczej

W 1998 r. ukończyła magisterskie studia europejskie (MA) na University of North London w Wielkiej Brytanii. Jest również absolwentką magisterskich studiów z zakresu socjologii na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 5 grudnia 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty. Wcześniej związana była z sektorem finansowym i farmaceutycznym. Pracowała m.in. w amerykańskiej spółce Prudential Plc, PZU SA i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarach marketingu i sprzedaży usług z sukcesem tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży i złożone projekty biznesowe. W latach 2006 - 2010 była kolejno członkiem Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesem nadzorującym m. in. sprzedaż i marketing, a następnie Prezesem Zarządu Pocztowego TUW. Posiada także doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu produktowego oraz sprzedaży w relacji B2B. Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jest członkiem British Alumni Society. Była Prezesem Zarządu Fundacji PZU oraz Fundacji GPW. Od 2012 roku prowadzi działalność konsultingową. Posiada dyplom studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń uzyskany na Akademii Finansów w Warszawie, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz dyplom ukończenia studiów Executive MBA.

Dowiedz się więcej
Robert Kapka
Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Grupy Azoty S.A. od czerwca 2013 roku. Członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Chemia i Technologia Polimerów na Politechnice Rzeszowskiej. W 2013 roku zdał Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W Grupie Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) zatrudniony od 1999 roku kolejno na stanowiskach: Specjalista Technolog, Kierownik prób kompleksowych i rozruchu Wytwórni Poliamidu, Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu, Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych, Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna Tworzyw - Segment Biznesowy Tworzyw. Od grudnia 2014 roku Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw. Od lipca 2016 roku do 17 marca 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.

Dowiedz się więcej
Piotr Czajkowski
Członek Rady Nadzorczej

Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu innowacyjnej gospodarki oraz roli polityki ekonomicznej. Odbył wiele szkoleń dotyczących funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, prewencyjnej roli Rad Nadzorczych, kontroli zarządczej a także audytu wewnętrznego.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i kilkunastoletnie doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych gdzie pełnił funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka Rad Nadzorczych – w takich spółkach jak (w ostatnich dziesięciu latach): Warszawskie Zakłady Mechaniczne „ PZL-WZM” w Warszawie S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A., Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” S.A., INTRACO S.A., oraz Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A.

W latach 2000-2017 związany był zawodowo z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie zajmował stanowiska starszego specjalisty, głównego specjalisty, a następnie naczelnika wydziału, realizując zadania z obszaru nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a także restrukturyzacji i konsolidacji kapitałowej spółek sektora obronnego. W latach 2017-2019 zatrudniony był w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiadał za realizację zadań związanych z nadzorem właścicielskim w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz innych podmiotach z udziałem Skarbu Państwa. Aktualnie pełni funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Instrumentów Rozwojowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonując zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego wobec spółek tworzących system instytucji rozwoju oraz koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Dowiedz się więcej
Bartłomiej Litwińczuk
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (obronił pracę magisterską z zakresu prawa publicznego gospodarczego). W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin adwokacki. W maju 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Prowadził własną kancelarię adwokacką. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawem spółek handlowych, prawem karnym, karno-skarbowym, cywilnym oraz administracyjnym. Obsługiwał przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. Od 1 lutego 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Dowiedz się więcej
Roman Romaniszyn
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Elektroenergetyka. Ukończył także m.in. studia podyplomowe „Audyting Energetyczny” na AGH w Krakowie oraz „Podstawy przedsiębiorczości” – Politechnika Krakowska. W 2015 roku zdał Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej z wyboru załogi.

Związany z Grupą Azoty S.A. od 1996 roku pracował na stanowiskach: samodzielnego technologa w Zakładzie Elektrycznym, zastępcy Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki, a od 2003 roku Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki. Członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie, wiceprezes Oddziału PTTK Grupa Azoty S.A,  członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów.

Dowiedz się więcej
Paweł Bielski
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, a następnie Studium Doktoranckiego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej - doktor nauk technicznych. Ukończył ponadto Podyplomowe Studium Menedżerskie - kierunek zarządzanie, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. W latach 2000 – 2001 pracował w Endress + Hauser Polska Sp. z o.o, następnie w Mennicy – Metale Szlachetne S.A., najpierw jako Kierownik Wydziału Kontroli Jakości, a w latach 2005 – 2009 Dyrektor Handlu i Marketingu.

W latach 2009 – 2013 w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na Stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju oraz w latach 2010 – 2012 w spółce Melamina III Sp. z o.o. (spółka celowa dedykowana do budowy Elektrowni Puławy). W latach 2014 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A.

Od 2016 roku jest Dyrektorem Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Jednocześnie od początku 2020 roku pełni funkcję Dyrektora w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.

Członek Kolegium Doradców przy Prezesie Sieci Badawczej Łukasiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki


Skład osobowy Komitetu Audytu:

 • Michał Gabryel – Przewodniczący
 • Marcin Pawlicki – Członek Komitetu
 • Paweł Bielski – Członek KomitetuKomitet Strategii i RozwojuRozwiń

Komitet Strategii i Rozwoju został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Strategii i Rozwoju:

 • Robert Kapka – Przewodniczący
 • Zbigniew Paprocki – Członek Komitetu
 • Piotr Czajkowski – Członek Komitetu
 • Paweł Bielski – Członek KomitetuKomitet Nominacji i WynagrodzeńRozwiń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Bartłomiej Litwińczuk – Przewodniczący
 • Monika Fill – Członek Komitetu
 • Roman Romaniszyn – Członek Komitetu
 • Piotr Czajkowski – Członek KomitetuSprawozdania z działalności Rady NadzorczejRozwiń

2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 PDF (1.34 MB) Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. PDF (1.37 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. PDF (597.42 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PDF (1.84 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.66 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (6.78 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (5.40 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.11 MB) sprawozdanie Komitetu Audytu PDF (4.53 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (971.70 KB)
Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pan Michał Gabryel oraz Pan Marcin Pawlicki spełniają kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będącymi członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE L 52/51 z 2005 roku).

Wyszukiwarka