Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie - najwyższy z organów spółki akcyjnej, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty S.A. funkcjonuje w oparciu o Regulamin Walnego Zgromadzenia, natomiast w kwestiach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Grupy Azoty S.A. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. dostępny jest w sekcji Dokumenty korporacyjne

O Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach informujemy w zakładce Walne Zgromadzenia

Wyszukiwarka