Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za styczeń
Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za styczeń 2024 roku, które potwierdzają, że rynek nawozowy jest przygotowany do szczytu sezonu aplikacyjnego w efekcie zakupów dokonanych w grudniu. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej zmniejszyła się względem grudnia ub. roku – szacunkowe wolumeny za styczeń to 199 tys. ton w porównaniu do 281 tys. ton za grudzień. Z kolei wzrost poziomów produkcji został odnotowany w przypadku nawozów specjalistycznych – w styczniu szacunkowe poziomy to 25 tys. ton względem 17 tys. ton w grudniu. W nawozach wieloskładnikowych szacunkowa produkcja w styczniu wyniosła 48 tys. ton w porównaniu do 54 tys. ton w grudniu.
13.02.2024
Informacja o szacowanym wpływie niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2023
W dniu 9 lutego 2024 roku Grupa Azoty S.A. opublikowała raport bieżący w którym poinformowała, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 zidentyfikowano przesłanki, które mogą wskazywać na utratę wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z wpływem na wartość aktywów Grupy Azoty S.A.
09.02.2024
Hyundai Engineering, Generalny Wykonawca projektu Polimery Police złożył kolejną Propozycję Zmiany do umowy EPC
W dniu 6 lutego 2024 roku Generalny Wykonawca złożył w siedzibie Grupy Azoty Polyolefins dokument dotyczący propozycji zmiany (ang. Change Proposal) do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, o czym Grupa Azoty S.A. poinformowała raportem bieżącym.
06.02.2024
Hyundai Engineering zgłasza kolejną propozycję przesunięcia terminu zakończenia prac w projekcie Polimery Police. Nowa fabryka prowadzi już produkcję polipropylenu i propylenu w trybie ciągłym
W dniu 2 lutego 2024 roku Generalny Wykonawca złożył w siedzibie Grupy Azoty Polyolefins dokument dotyczący propozycji zmiany (ang. Change Proposal) do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, o czym Grupa Azoty S.A. poinformowała raportem bieżącym.
03.02.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała porozumienie z 13 instytucjami finansującymi
Grupa Azoty S.A. podpisała porozumienie z instytucjami finansującymi, które zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia, zawartego na okres do 27 lutego 2024 roku. Umożliwi to wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie zostało podpisane 2 lutego br. przez Grupę Azoty S.A. w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z następującymi instytucjami finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
02.02.2024
Startuje loteria Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię”
1 lutego br. startuje VII edycja loterii konsumenckiej Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię’, tym razem pod hasłem „Najlepsze dla najlepszych”. W tym roku do wygrania jest m.in. ciągnik John Deere 5090M.
01.02.2024
Wyszukiwarka