Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa32,734,50933,00%32,734,509
33,00%
Norica Holding S.à.r.l. (pośrednio 19,82%)406,998
0,41%
406,998
0,41%
Opansa Enterprises Limited*
9,430,000
9,51%
9,430,000
9,51%
Rainbee Holdings Limited*
9,820,352
9,90%
9,820,352
9,90%
ING OFE9,883,3239,96%9,883,323
9,96%
TFI PZU S.A.8,530,1898,60%8,530,189
8,60%
Pozostali 28,390,113 28.62% 28,390,113 28.62%
Razem99,195,484100,00%99,195,484100,00%

* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

W tym:
akcje serii AA i B           39 116 421
akcje serii C                  24 999 023
akcje serii D                 35 080 040

Dane dostarcza Notoria.pl
Wyszukiwarka