Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Tomasz Hinc
Tomasz Hinc
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
kierowanie pracami Zarządu zarządzanie korporacyjne nadzór właścicielski komunikacja, PR, sponsoring i CSR zarządzanie Zasobami Ludzkimi audyt wewnętrzny zarządzanie zgodnością reprezentowanie Spółki wobec interesariuszy integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Prezes Zarządu Spółki od 1 grudnia 2020 r.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1 grudnia 2020 - Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A., 
 • od 5 marca 2018 r. do 29 listopada 2020 r. -  Wojewoda Zachodniopomorski,
 • w latach 2016 - 2018 - Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
 • od 2007 roku Doradca Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie,
  a następnie Dyrektor Oddziału Totalizatora w Szczecinie,
  w 2008 roku p.o. Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 roku również Dyrektor Oddziału w Koszalinie,
 • w latach 1997 - 2007 - nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych,
  specjalizacja w dziedzinach Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations,
 • od 2006 do 2018 roku - Radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a od 2014 roku Wiceprzewodniczący Rady.
 • od 2015 do 2018 roku - przedstawiciel Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.
 • w latach 2013 - 2015 - członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • w latach 2007 - 2014 - członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina.
 • od 2003 do 2018 roku w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie - Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Dodatkowe informacje:

 • wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards 2015,
 • finalista VI edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014. 
Dowiedz się więcej
Mariusz Grab
Mariusz Grab
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
zarządzanie procesami zakupowymi z wyłączeniem gazu, węgla, energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2 zarządzanie procesami teleinformatycznymi zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem integracja surowcowa i półproduktowa produkcja i sprzedaż polipropylenu integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupy Azoty Police

Wiceprezes Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r., w okresie do 22 października do 30 listopada 2020 r. Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2006 - 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.
 • 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze

Doświadczenie zawodowe:

 • 30.04.2021 - Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
 • 01.12.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 22.10.2020 - 30.11.2020 - Prezes Zarządu Grupy Azoty S..A
 • 17.05.2018 - 21.10.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 23.05.2016 - 14.02.2021 - Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 01.04.2016 - 22.05.2016 - Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna
 • 08.05.2012 - 22.05.2016 - Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 09.07.2010 - 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 21.04.2010 - 08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 30.03.2007 - 20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 07.07.2006 - 29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek
 • 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel
 • 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

Inne doświadczenia:

 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.
 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.
 • 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)
 • 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi
 • 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group
 • 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.
 • 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.
 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
 • Od 2004 - 2018 – Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.
 • 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych
 • 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.
 • 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej
  • 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Dowiedz się więcej
dr hab. Filip Grzegorczyk, MBA
dr hab. Filip Grzegorczyk, MBA
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
strategiczne zarządzanie projektami w obszarze transformacji energetycznej zarządzanie procesami logistycznymi zarządzanie ryzykiem korporacyjnym regulacje i ochrona rynku analizy rynkowe integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupa Azoty Kędzierzyn

Wiceprezes Zarządu Spółki od 15 grudnia 2020 r.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Wykształcenie:

 • 2018 - École de management de Normandie/AESE Business School/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Executive Master of Business Administration,
 • 2013 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor habilitowany nauk prawnych,
 • 2011 - Okręgowa Rada Adwokacja w Krakowie – wpis na listę adwokatów,
 • 2006 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych, specjalizacja: prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej),
 • 2005 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: europejska,
 • 2002 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2022 - Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.,
 • XII 2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.,
 • XI 2016 – VII 2020 - TAURON Polska Energia S.A. -  Prezes Zarządu,
 • XI 2015 – XI 2016 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Podsekretarz Stanu, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów,
 • III 2014 – XII 2014 - Przedsiębiorstwo Obrotu Energią i Paliwami EGW sp. z.o.o. (obecnie Weglokoks Energia sp. z.o.o.) -  Dyrektor ds. Korporacyjnych,
 • X 2011 – II 2013 - Kompania Węglowa S.A -  Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Energetyki,
 • III 2007 – III 2008 - TAURON Polska Energia S.A -  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania Grupą Kapitałową,
 • VI 2006 – III 2007 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Radca Ministra,
 • X 2002 – nadal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – profesor, Katedra Polityk Regulacyjnych, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Szkolenia i kursy:

 • 2018 - ICAN Institute Harvard Business Review Polska, Personal Leadership Academy,
 • 2005 - University of London, King’s College London, Centre of European Law, Program: Summer Course in European Union Law,
 • 2003 - Catholic University of America – Columbus School of Law / Uniwersytet Jagielloński, Program: International Business and Trade Summer Law,
 • 2002 - Université d’ Orléans / Uniwersytet Jagielloński – Program: École de droit français,
 • 2002 - University of Cambridge, Certificate in Advanced English, poziom C1,
 • 2002 - Institut Français de Pologne à Cracovie - Diplôme d'études en langue française, poziom B2.
Dowiedz się więcej
dr Grzegorz Kądzielawski
dr Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
badania i rozwój, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, transfer technologii oraz współpraca z uczelniami i instytucjami w zakresie innowacji przygotowanie i realizacja inwestycji w Spółce Dominującej monitoring realizacji inwestycji w Grupie Kapitałowej dialog społeczny planowanie strategiczne i monitoring realizacji strategii strategiczne zarządzanie projektami z wyłączeniem transformacji energetycznej zarządzanie sprzedażą i standardami obsługi klienta w obszarze tworzyw z wyłączeniem polipropylenu zarządzanie portfelem produktów w obszarze tworzyw z wyłączeniem polipropylenu zarządzanie integracją i koordynacją procesów produkcyjnych katalizatorów w Spółce integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r.

Wykształcenie:

 • 2022 – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania – staż naukowy;
 • 2022 – St. Gallen Business School, Szwajcaria – staż naukowy 
 • 2011 - 2017 Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych;
 • 2011 – 2012 Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej;
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja;
 • 2004 – 2007 Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna;

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017 – obecnie - Grupa Azoty S.A. – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy, innowacje i inwestycje;
 • 2022 – obecnie - Grupa Azoty Polyolefins S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2021 – obecnie - ARP E-Vehicles – członek Rady Nadzorczej;
 • 2021 – Platforma Przemysłu Przyszłości – przewodniczący Rady;
 • 2020 – obecnie -  Fertilizers Europe/Bruksela – wiceprezydent Zarządu; 
 • 2019 – obecnie - Akademia WSB – adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych; Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją;
 • 2018 – 2021 H. Cegielski Poznań S.A. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 - 2021 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
 • 2016 - 2021 Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 – VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.);
 • 2015 - 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2015 – 2016 Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • 2015 – 2017 Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej;
 • 2014 - 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego;
 • 2013 - 2018 Uczelnia Łazarskiego – pracownik dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego;
 • 2011 – 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – pracownik dydaktyczny w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym;
 • 2007 – 2014 – pracownik administracji.

Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami budowalnymi; zarządzania projektami „PRINCE2® Foundation” (Projects In Controlled Environments); Efektywne zarządzanie działem R&D. Praktyczne rozwiązania, nowe technologie; Zarządzanie innowacjami; Wdrażanie i zarządzanie projektami R&D; Prawo własności intelektualnej;

Inne doświadczenia:

 • Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • IFA- International Fertilizer Industry Association, Ambasador Western & Central Europe;
 • Członek Product Development and Management Association Central Europe;
 • Członek Rady UN Global Compact Network Poland;
 • Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez w Puławach;
 • Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
 • Członek Rady Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny;
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu;
 • Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zarządzania innowacjami i przemysłu 4.0;
 • Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.
Dowiedz się więcej
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
zarządzanie sprzedażą i standardami obsługi klienta w obszarze Agro zarządzanie portfelem produktów w obszarze Agro zarządzanie obszarem energii, w tym kwestiami dotyczącymi gazu, węgla oraz energii elektrycznej zarządzanie procesami zakupowymi w zakresie gazu, węgla oraz energii elektrycznej integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupa Azoty Puławy

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 10 lutego 2023 r.

Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Pan Marcin Kowalczyk legitymuje się bogatą ścieżką zawodową, obejmującą pracę w administracji publicznej, jak w spółkach prawa handlowego. Pan Marcin Kowalczyk pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego ("AMW") a wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 - 2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. W ostatnim czasie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktualnie od lipca 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU Życie S.A.

Dowiedz się więcej
Marek Wadowski
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
zarządzanie finansami i polityką rachunkowości monitoring realizacji planów planowanie, budżetowanie i kontroling fuzje i przejęcia ESG relacje inwestorskie integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupa Azoty Energia

Wiceprezes Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

W latach 2016-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzorował pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Dowiedz się więcej
Zbigniew Paprocki
Zbigniew Paprocki
Członek Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Dyrektor Generalny zarządzanie integracją i koordynacją procesów produkcyjnych w Spółce z wyłączeniem katalizatorów zarządzanie utrzymaniem aktywów produkcyjnych, postojów technologicznych i remontów zarządzanie infrastrukturą krytyczną zapewnienie bezpieczeństwa technicznego, przeciwpożarowego i środowiskowego integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Członek Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Wykształcenie:

 • 2011 - 2012 Studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • 1989 - 1994 Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - magister inżynier inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 roku zatrudniony w Grupie Azoty S.A. (wcześniej Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.):

 • 2012 – 2021 Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji - Zastępca Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa,
 • 2007 - 2012 Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji,
 • 1997 - 2007 Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego,
 • 1994 -1997 Mistrz Zmianowy Stacji Uzdatniania Wody.

Praca w Radach Nadzorczych:

 • 2010 - 2021 Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników (od 2015 roku sekretarz RN),
 • 2008 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o.,
 • 2000 - 2008 - Przewodniczący, następnie Członek Rady Nadzorczej PROREM Sp. z o.o.,
 • 2000 - egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:

 • Styczeń 2021 – obecnie przewodniczący Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - 2020 członek Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - obecnie członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
 • 2010 - 2021 Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie; Członek Zarządu Głównego SITPChem,
 • 1998 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie.
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 13.02.2023 r.

Wyszukiwarka