Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Walne Zgromadzenia
27.06.2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 27 czerwca 2024 roku
Rozwiń
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PDF (339.49 KB) Projekty uchwał PDF (349.72 KB) Projekty uchwał - opinia Rady Nadzorczej PDF (114.83 KB) Formularz do głosowania DOCX (66.78 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. fizyczne DOCX (18.62 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. prawne DOCX (19.52 KB) Wzór oświadczenia dla kandydatów do Rady Nadzorczej DOCX (70.22 KB) Ad. 2 Wybór Przewodniczącego ZWZ PDF (109.26 KB) Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad PDF (115.13 KB) Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PDF (100.12 KB) Ad. 6 Wybór komisji skrutacyjnej PDF (132.44 KB) Ad. 7 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 PDF (1.49 MB) Ad. 9 Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. PDF (118.47 KB) Ad. 9 Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (XHTML) XHTML (6.76 MB) Ad. 9 Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (XADES) XADES (73.23 KB) Ad. 9 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. (XHTML) XHTML (1.24 MB) Ad. 9 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. (XADES) XADES (5.46 KB) Ad. 10 Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty PDF (180.71 KB) Ad. 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ZIP) ZIP (1.30 MB) Ad. 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (XADES) XADES (72.89 KB) Ad. 10. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) XHTML (1.24 MB) Ad. 10. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XADES) XADES (62.74 KB) Ad. 11 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku PDF (172.65 KB) Ad. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku (XADES) XADES (62.42 KB) Ad. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku (XHTML) XHTML (11.21 MB) Ad. 12 Zatwierdzenie Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej PDF (166.05 KB) Ad. 12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XHTML) XHTML (1.15 MB) Ad. 12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XADES) XADES (62.57 KB) Ad. 13 Zatwierdzenie Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PDF (170.51 KB) Ad. 13. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (XHTML) XHTML (15.10 MB) Ad. 13. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (XADES) XADES (62.74 KB) Ad. 14 Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok PDF (552.48 KB) Ad. 15 Absolutorium dla Członków Zarządu PDF (222.09 KB) Ad. 16 Absolutorium dla Czlonków Rady Nadzorczej PDF (187.86 KB) Ad. 17 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. - raport niezależnego biegłego rewidenta PDF (725.68 KB) Ad. 18 - Wybór Członków Rady Nadzrczej XII kadencji PDF (1.79 MB) Ad. 19 - Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XII kadencji PDF (107.64 KB) Ad. 20 Informacja nt. stanu stosowania zasad łady korporacyjnego "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" w Spółce PDF (286.69 KB)
14.02.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 14 lutego 2024 roku
Rozwiń
Uchwały podjęte PDF (245.57 KB) Projekt uchwały niepodjętej PDF (105.28 KB) NWZ 13.03.2024 Uchwała niepodjęta PDF (121.18 KB) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF (654.48 KB) Projekty uchwał PDF (152.83 KB) Opinia Rady Nadzorczej - projekty uchwał PDF (132.17 KB) Formularz do głosowania DOCX (41.15 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne DOCX (19.46 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne DOCX (18.46 KB) Oświadczenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej DOCX (70.92 KB) Ad. 2 Wybór Przewodniczącego PDF (114.25 KB) Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad PDF (81.89 KB) Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji PDF (99.57 KB) Ad. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF (115.33 KB) Ad. 7 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgłoszone przez Akcjonariusza PDF (133.78 KB) Ad. 8 Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zgłoszone przez Akcjonariusza PDF (128.63 KB) Ad. 9 Poniesienie kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez Akcjonariusza PDF (94.70 KB) Notka biograficzna - Hubert Kamola PDF (149.16 KB) Notka biograficzna - Artur Kucharski PDF (109.18 KB) Notka biograficzna - Piotr Marciniak PDF (78.35 KB) Notka biograficzna - Artur Rzempała PDF (73.81 KB) Notka biograficzna - Mirosław Sobczyk PDF (80.17 KB) Ad. 10 Zmiana Statutu Spółki PDF (719.94 KB) Opinia Rady Nadzorczej - projekt uchwały dot. zmiany statutu Spółki PDF (172.17 KB) Ad. 11 Nabycie udziałów w Solarfarm Brzezinka PDF (2.85 MB) Ad. 11 Wyciąg z uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2024 r. PDF (165.42 KB) List do akcjonariuszy PDF (251.73 KB) Opinia Rady Nadzorczej - nabycie udziałów Solfarm Brzezinka PDF (141.84 KB)
29.06.2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku
Rozwiń
Uchwały podjęte PDF (276.37 KB) Projekt uchwały niepodjętej - wniosek o zwołanie NWZ PDF (66.64 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PDF (1.41 MB) Projekty uchwał PDF (692.66 KB) Projekty uchwał - opinia Rady Nadzorczej PDF (72.93 KB) Formularz do głosowania DOCX (59.70 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. fizyczne DOCX (18.36 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. prawne DOCX (19.33 KB) Ad. 2 Wybór Przewodniczącego ZWZ PDF (109.35 KB) Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad PDF (88.40 KB) Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PDF (99.95 KB) Ad. 6 Wybór komisji skrutacyjnej PDF (132.53 KB) Ad. 7 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 PDF (866.92 KB) Ad. 9 Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. PDF (121.38 KB) Ad. 9 Sprawozdanie finansowe za rok 2022 (XHTML) XHTML (7.53 MB) Ad. 9 Sprawozdanie finansowe za rok 2022 (XADES) XADES (79.00 KB) Ad. 9 Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (XHTML) XHTML (1.87 MB) Ad. 9 Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (XADES) XADES (5.44 KB) Ad. 10 Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty PDF (181.59 KB) Ad. 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ZIP) ZIP (685.18 KB) Ad. 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (XADES) XADES (78.62 KB) Ad. 10. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) XHTML (1.96 MB) Ad. 10. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XADES) XADES (5.45 KB) Ad. 11 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku PDF (173.71 KB) Ad. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku (XHTML) XHTML (12.16 MB) Ad. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku (XADES) XADES (68.53 KB) Ad. 12 Zatwierdzenie Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej PDF (109.82 KB) Ad. 12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XHTML) XHTML (4.88 MB) Ad. 12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XADES) XADES (68.69 KB) Ad. 13 Zatwierdzenie Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PDF (169.36 KB) Ad. 13. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (XHTML) XHTML (18.39 MB) Ad. 13. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (XADES) XADES (68.87 KB) Ad. 14 Podział zysku netto PDF (693.88 KB) Ad. 15 Absolutorium dla Członków Zarządu PDF (233.93 KB) Ad. 16 Absolutorium dla Czlonków Rady Nadzorczej PDF (243.83 KB) Ad. 17 Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. PDF (1.68 MB) Ad. 18 Informacja nt. stanu stosowania zasad łady korporacyjnego "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" w Spółce PDF (381.98 KB)
29.06.2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku
Rozwiń
Uchwały podjęte PDF (282.45 KB) Projekt uchwały niepodjętej - zarządzenie przerwy w ZWZ PDF (73.96 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PDF (259.90 KB) Projekty uchwał PDF (457.33 KB) Projekty uchwał - opinia Rady Nadzorczej PDF (713.01 KB) Formularz do głosowania DOCX (61.31 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. fizyczne DOCX (18.24 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. prawne DOCX (19.21 KB) Ad. 2 Wybór Przewodniczącego ZWZ PDF (109.41 KB) Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad PDF (116.57 KB) Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PDF (99.98 KB) Ad. 6 Wybór komisji skrutacyjnej PDF (99.90 KB) Ad. 7a Sprawozdanie z oceny Sprawozdań Spółki PDF (526.92 KB) Ad. 7b Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku PDF (572.58 KB) Ad. 9 Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. PDF (118.51 KB) Ad. 9 Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (XHTML) XHTML (7.69 MB) Ad. 9 Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (XADES) XADES (74.99 KB) Ad. 9 Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (XHTML) XHTML (1.10 MB) Ad. 9 Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (XADES) XADES (10.32 KB) Ad. 10 Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty PDF (119.72 KB) Ad. 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (ZIP) ZIP (648.77 KB) Ad. 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (XADES) XADES (74.48 KB) Ad. 10. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) XHTML (2.54 MB) Ad. 10. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XADES) XADES (10.32 KB) Ad. 11 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku PDF (114.62 KB) Ad. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku (XHTML) XHTML (11.67 MB) Ad. 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku (XADES) XADES (64.56 KB) Ad. 12 Zatwierdzenie Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej PDF (109.12 KB) Ad. 12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XHTML) XHTML (2.78 MB) Ad. 12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XADES) XADES (64.70 KB) Ad. 13 Zatwierdzenie Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PDF (114.16 KB) Ad. 13. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (XHTML) XHTML (7.10 MB) Ad. 13. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (XADES) XADES (64.93 KB) Ad. 14 Podział zysku netto PDF (952.74 KB) Ad. 15 Absolutorium dla Członków Zarządu PDF (315.90 KB) Ad. 16 Absolutorium dla Czlonków Rady Nadzorczej PDF (198.57 KB) Ad. 17 Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. PDF (1.48 MB)
30.06.2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku
Rozwiń

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‑ Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A.,
które odbędzie się w dniu
30 czerwca 2021 o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie,
przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu
30 czerwca 2021 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupy Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2020 rok: Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 roku
  b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2020.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2020.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019–2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty S.A.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.
 19. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
 20. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 14 czerwca 2021 r.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02 czerwca 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2021roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.
w dniach 25, 28, 29 czerwca 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej https://tarnow.grupaazoty.com/ udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09 czerwca 2021 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Prawo akcjonariuszy do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad walnego zgromadzenia

W trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Wszelkie dodatkowe materiały Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej https://tarnow.grupaazoty.com/ w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia. (tj. https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Zarząd Spółki
Grupa Azoty Spółka Akcyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (i) obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, (ii) umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.


[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały podjęte PDF (174.89 KB) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF (686.16 KB) Projekty uchwał PDF (524.40 KB) Formularz do głosowania DOCX (62.57 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. fizyczne DOCX (18.13 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. prawne DOCX (19.05 KB) ad.2: uchwała - wybór przewodniczącego PDF (107.20 KB) ad. 4: uchwała - porządek obrad PDF (112.99 KB) ad.5: uchwała - uchylenie tajności komisja skrutacyjna PDF (97.71 KB) ad. 6: uchwała - wybór komisji skrutacyjnej PDF (144.45 KB) ad. 7a: sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2020 r PDF (477.68 KB) ad. 7b: sprawozdnie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 PDF (644.46 KB) Ad. 8: jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty S.A. za rok 2020 PDF (120.81 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty S.A. za rok 2020 (XHTML) XHTML (1.76 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty S.A. za rok 2020 (XADES) XADES (85.30 KB) ad. 9: skonsolidowane sprawozdanie finansowe PDF (221.32 KB) ad. 10: skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności PDF (216.86 KB) Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności (XHTML) XHTML (4.90 MB) Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności (XADES) XADES (75.34 KB) ad. 11: skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej 2020 rok PDF (163.42 KB) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej 2020 rok (XHTML) XHTML (123.20 KB) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej 2020 rok (XADES) XADES (75.33 KB) ad. 12: sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok PDF (167.59 KB) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok (HTML) XHTML (1.78 MB) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok (XADES) XADES (74.93 KB) ad. 13: podział zysku netto PDF (641.74 KB) ad. 14: absolutoria Członków Zarządu PDF (308.54 KB) ad. 15: absolutoria Członków Rady Nadzorczej PDF (279.75 KB) ad. 16: sprawozdanie o wynagrodzeniach PDF (661.06 KB) ad. 16: raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach PDF (341.45 KB) ad. 17: zmiany w statucie PDF (801.06 KB) ad. 18: zmiany w polityce wynagradzania PDF (114.40 KB) ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip ZIP (242.20 KB) ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip.xades XADES (83.54 KB)
08.01.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 08 stycznia 2021 roku
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‑ Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 08 stycznia 2021 roku przysługuje 99.195.484 głosów. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Skarbu Państwa z dnia 09 grudnia 2020 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.
 9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
 10. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 23 grudnia 2020 r.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11.12.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 grudnia 2020roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 04, 05, 07 stycznia 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 grudnia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Wszelkie dodatkowe materiały Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia. (tj. https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Zarząd Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ[1], umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy ‑ w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (i) obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, (ii) umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.


[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

20.08.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 20 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz §42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 20 sierpnia 2020 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.
 9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
 10. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 04 sierpnia 2020 r. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 24.07.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 05 sierpnia 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18, 19 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 lipca 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Wszelkie dodatkowe materiały Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia tj. https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ[1], umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy ‑ w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (i) obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, (ii) umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzaniaoraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.


[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały podjęte PDF (180.52 KB) Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. PDF (175.79 KB) Formularz do głosowania DOCX (30.21 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. fizyczne DOCX (17.01 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. prawne DOCX (17.65 KB) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie w dn. 20 sierpnia 2020 r. PDF (468.75 KB) Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 20 sierpnia 2020 r. PDF (177.26 KB) ad. 2 - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia PDF (114.12 KB) ad. 4 - Przyjęcie porządku obrad PDF (127.28 KB) ad. 5 - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PDF (72.74 KB) ad. 6 - Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF (99.67 KB) ad. 7 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A." PDF (899.74 KB) ad. 7 - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” PDF (138.24 KB) ad. 7 - Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” PDF (174.49 KB) ad. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji PDF (1.64 MB) ad. 8 - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie opinii w przedmiocie wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji PDF (119.52 KB) ad. 8 - Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie opinii w przedmiocie wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji PDF (929.26 KB)
29.06.2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku
Rozwiń

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‑ Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A.,
które odbędzie się w dniu
29 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie,
przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 29 czerwca 2020 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupy Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2019 rok: Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok,
  b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 16. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję.
 17. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.
 18. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
 19. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 13 czerwca 2020 r.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02.06.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2020roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25, 26 czerwca 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 czerwca 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Zarząd Spółki
Grupa Azoty Spółka Akcyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ[1], umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy ‑ w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (i) obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, (ii) umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.


[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.Uchwały podjęte PDF (353.23 KB) Uchwała niepodjęta PDF (130.34 KB) Formularz do głosowania DOCX (38.14 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. prawne DOCX (13.71 KB) Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez os. fizyczne DOCX (13.09 KB) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 r. PDF (347.95 KB) ad. 2 - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia PDF (109.98 KB) ad. 4 - Przyjęcie porządku obrad PDF (185.76 KB) ad. 5 - Uchylenie tajności głosowania w spr. wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PDF (76.70 KB) ad. 6 - Wybór Komisji Skrutacyjnej PDF (170.10 KB) ad. 7a - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Aazoty S.A. z oceny sprawozdań finansowych oraz nt. informacji niefinansowych PDF (615.22 KB) ad. 7b - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2019 PDF (668.37 KB) ad. 8 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty za rok 2019 PDF (1.60 MB) ad. 9 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2019 PDF (2.19 MB) ad. 10 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. PDF (2.56 MB) ad. 11 - Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 r. PDF (504.67 KB) ad. 12 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. PDF (1.88 MB) ad. 13 - Podział zysku za rok 2019 PDF (339.61 KB) ad. 14 - Udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki PDF (226.89 KB) ad. 15 - Udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej Spółki PDF (235.74 KB) ad. 16 - Powołanie Rady Nadzorczej XI kadencji PDF (105.45 KB) ad. 17 - Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji PDF (107.21 KB)
17.02.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa   Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu
17 lutego 2020 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez spółkę Grupa Azoty S.A. na rzecz spółek Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, na kwoty przekraczające jednorazowo 100 mln PLN.
 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
 10. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 01 lutego 2020 r.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21.01.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 03 lutego 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12,13 oraz 14 lutego 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 stycznia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Zarząd Spółki
Grupa Azoty Spółka Akcyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ1, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy ‑ w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1 W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

08.11.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na 08 listopada 2019 roku
Rozwiń

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‑ Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., które odbędzie się w dniu 08 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.
Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 09 października 2019 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 8. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 23 października 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 października 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 października 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 05, 06 i 07 listopada 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 października 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Zarząd Spółki
Grupa Azoty Spółka Akcyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHW ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ1, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 4. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 5. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy ‑ w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
  • dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
  • w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
  • są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
  • mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.
27.06.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku
Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA AZOTY S.A. odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 2 dotyczącej zdjęcia z porządku obrad punktu 17 „Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” oraz uchwały nr 28 w sprawie zmian Statutu Spółki.

ZWZ 27062019 Uchwały podjęte PDF (363.17 KB) ZWZ 27062019 Projekt uchwały zdjęcie z porządku obrad pkt 17 PDF (204.71 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27 06 2019 - uzupełnienie PDF (270.57 KB) FORMULARZ DO GŁOSOWANIA_27.06.2019 DOCX (45.36 KB) Pełnomocnictwo DOCX (14.13 KB) Projekty Uchwał ZWZ plik zbiorczy PDF (8.14 MB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27 06 2019 r PDF (351.46 KB) Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia PDF (71.65 KB) Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad PDF (610.11 KB) Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania w spr. wyboru komisji powoływanych przez ZWZ PDF (59.95 KB) Ad. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ PDF (59.99 KB) Ad. 7a Sprawozdanie RN Spółki GA S.A. z oceny sprawozdań finansowych oraz nt. informacji niefinansowych PDF (5.57 MB) Ad. 7b Sprawozdanie RN Spółki GA S.A. z działalności w roku obrotowym 2018 PDF (8.01 MB) Ad. 8 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty za rok 2018 PDF (3.38 MB) Ad. 9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2018 PDF (4.12 MB) Ad. 10 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku PDF (4.86 MB) Ad. 11 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok PDF (1.04 MB) Ad. 12 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku PDF (1.96 MB) Ad. 13 Podział zysku netto Spółki GA S.A. za rok obrotowy 2018 PDF (833.24 KB) Ad. 14 Udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki PDF (2.72 MB) Ad. 15 Udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej Spółki PDF (236.73 KB) Ad. 16 Zmiana Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. PDF (2.12 MB) Ad. 16 Zmiana Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. Uchwała RN nr 341_X_2019 PDF (3.42 MB) Ad. 17 Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym GA ZCh Police S.A. PDF (1.10 MB) Ad. 17 Objęcie akcji GA ZCh Police SA Uchwała Zarządu nr 236_XI_2019 mat. uzup. PDF (96.00 KB) Projekt uchwały pkt 18 PDF (633.66 KB) Projekt uchwały pkt 19 PDF (368.85 KB) Projekt uchwały pkt 20 PDF (251.40 KB)
25.02.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 25 lutego 2019 roku
Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA AZOTY S.A. odbyło się w dniu 25 lutego 2019 roku w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 26 lutego 2019 roku do godziny 11:00. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 4. 26 lutego 2019 o godzinie 11:00 wznowiono obrady. Podczas wznowionych po przerwie obrad zgłoszono sprzeciw do uchwał 6 oraz 7.

08.10.2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na 08 października 2018 roku
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. w związku z § 9 ust. 2 pkt 7) Regulaminu Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

które odbędzie się w dniu

8 października 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki

w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 7 września 2018 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy.

6. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 22 września 2018 roku. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 7 września 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 września 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 5 października 2018 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 września 2018 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ1, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

* art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

* art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

28.06.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na 28 czerwca 2018 roku
Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA AZOTY S.A. odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwał nr 1, 3,4 oraz 8 

ZWZ 28062018 Uchwały podjęte PDF (309.67 KB) ZWZ 28062018 Uchwała niepodjęta PDF (209.24 KB) Ogłoszenie ZWZ 20180628 PDF (245.16 KB) Projekty uchwał ZWZ 28.06.2018 PDF (862.01 KB) Ad. 5a Oceny jednostk. spr. finansowego Spółki GA S.A PDF (360.28 KB) Ad. 5a Spr. RN z oceny jednostk. rocznego spr. finans. Spółki GA S.A. oraz wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2017r PDF (292.18 KB) Ad. 5a Sprawozdanie RN z oceny jednostk. sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PDF (1.06 MB) Ad. 5b Oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK S.A. PDF (365.25 KB) Ad. 5b Spr. RN z oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK PDF (290.28 KB) Ad. 5b Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GA za okres 12 miesięcy PDF (1.10 MB) Ad. 5c Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej PDF (424.89 KB) Ad. 5c Uchwała 207 w spr. sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r PDF (179.66 KB) Ad. 5c Uchwała RN ocena skonsolidowanego spr. fin. GA z płatności na rzecz adm. publ. PDF (186.94 KB) Ad. 5d Ocena spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK PDF (263.89 KB) Ad. 5d Spr. RN z oceny spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK GA PDF (302.74 KB) Ad. 5d Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności GA SA oraz GK GA za okres 12 miesięcy PDF (1.55 MB) Ad. 5e Spr. RN z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obow. inf. dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego PDF (285.05 KB) Ad. 5e Sprawozdanie RN z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego PDF (1.39 MB) Ad. 5f Sprawozdania RN z działalności RN za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 z uwzględnieniem pracy jej komitetów PDF (6.52 MB) Ad. 5f uchwała RN Spółki GA S.A. z działalności RN z uwzględ. pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (279.09 KB) Ad. 5g Spr. RN obej. ocenę syt. w Spółce z uwzgl. oceny syst. kontroli wew. i zarządz. ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wew PDF (287.02 KB) Ad. 5g Sprawozdanie RN obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej PDF (5.12 MB) Ad. 5h Sprawozdanie RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej lub innej o zbliz PDF (865.80 KB) Ad. 5h Uchwała w spr. sprawozdania RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej PDF (280.12 KB) Ad. 5i Przyjęcia spr. z działalności Komitetu Audytu RN PDF (184.26 KB) Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków KA PDF (2.16 MB) Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków RN PDF (2.19 MB) Ad. 5j Oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA za rok obrotowy 2017 PDF (253.45 KB) Ad. 5j Spr. RN z oceny spr. Zarządu na temat inf. niefinansowych GK GA za rok 2017 PDF (262.73 KB) Ad. 5j Sprawozdania RN dot. oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA PDF (716.02 KB) Ad. 6 Uchwała Zarządu nr 198-X-2018 - przyjęcia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2017 PDF (385.14 KB) Ad. 6 Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2017 PDF (2.29 MB) Ad. 6 Sprawozdanie biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe PDF (387.87 KB) Ad. 7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017 PDF (2.60 MB) Ad. 7 Uchwała Zarządu nr 199-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania . za rok obrotowy 2017 PDF (383.77 KB) Ad. 7 Sprawozdanie biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane PDF (500.29 KB) Ad. 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK 2017 PDF (3.06 MB) Ad. 8 Uchwała Zarządu nr 201-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok PDF (317.03 KB) Ad. 9 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 2017 PDF (537.78 KB) Ad. 9 Uchwała Zarządu nr 200-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017 PDF (286.56 KB) Ad. 10 Sprawozdanie nt informacji niefinansowych 2017 PDF (1.19 MB) Ad. 10 Uchwała Zarządu nr 202-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (287.06 KB) Ad. 11 (Ad. 5a) Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PDF (1.06 MB) Ad. 11 Uchwała Zarządu nr 223-X-2018 - wniosku rekomendującego podział zysku netto za rok obrotowy 2017 PDF (360.15 KB) Ad. 11 wniosek Zarządu o podział zysku netto za 2017 PDF (410.83 KB) Ad. 11 Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 PDF (318.80 KB) Ad. 12 udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu Panu Arturowi Kopciowi PDF (270.35 KB) Ad. 12 Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Panu dr Wojciechowi Wardackiemu PDF (206.76 KB) Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu dr Grzegorzowi Kądzielawskiemu PDF (273.09 KB) Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Józefowi Rojkowi PDF (269.77 KB) Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Pawłowi Łapińskiemu PDF (272.05 KB) Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Tomaszkowi Hincowi PDF (205.08 KB) Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Witoldowi Szczypińskiemu PDF (276.07 KB)
07.12.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku
Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA AZOTY S.A. odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 3.

30.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

które odbędzie się w dniu

30.06.2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki

w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 30.06.2017 roku przysługuje 99.195.484 głosów. 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:

a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,

b) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

c) oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok,

d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

e) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

f) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,  g) oceny sytuacji Spółki w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

h) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

W dniu 09.06 porządek obrad został rozszerzony na wniosek Akcjonariusza, Skarb Państwa

13. Podjęcie uchwał w sprawie z zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

16. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

17. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 14 czerwca 2017 roku. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 16 czerwca 2017 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2017 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki  ##lpact.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm). Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. . 

ZWZ 21072017 uchwały powzięte PDF (133.59 KB) ZWZ 30062017 Uchwały podjęte PDF (337.48 KB) ZWZ 28072017 Uchwały powzięte PDF (141.81 KB) Ogłoszenie ZWZ 30 czerwca 2017 PDF (98.98 KB) ZWZ 30062017 lista akcjonariuszy 5 procent PDF (294.41 KB) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku ZWZ PDF (63.52 KB) Grupa Azoty Pełnomocnictwo DOC (25.50 KB) Projekty uchwał - Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 30 czerwca 2017 PDF (343.20 KB) Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w dniu 9 czerwca 2017 PDF (272.33 KB) 05a Sprawozdanie RN ocena sprawozdania jednostowego PDF (2.12 MB) 05b Sprawozdanie RN ocena sprawozdania skonsolidowanego PDF (2.10 MB) 05c Sprawozdanie RN ocena sprawozdania płatności PDF (1.06 MB) 05d Sprawozdanie RN ocena sprawozdania z działaności Spółki i Grupy PDF (2.86 MB) 05e SprawozdanieRN ocena sprawozdania ładu korporacyjnego PDF (2.79 MB) 05f sprawozdanie RN działalność PDF (8.47 MB) 05g Sprawozdanie RN ocena systemu kontroli PDF (7.34 MB) 05h Sprawozdanie RN ocena działalności sponsoringowej PDF (3.38 MB) 06 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 PDF (1.95 MB) 06 Uchwała RN PDF (664.33 KB) 06 Uchwała Zarządu PDF (827.29 KB) 07 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 PDF (2.20 MB) 07 Uchwała RN PDF (648.27 KB) 07 Uchwała Zarządu PDF (693.80 KB) 08 Sprawozdanie Zarządu z działalności 2016 PDF (2.43 MB) 08 Uchwała RN PDF (338.74 KB) 08 Uchwała Zarządu PDF (377.96 KB) 09 Sprawozdanie z płatności PDF (310.49 KB) 09 Uchwała RN PDF (338.96 KB) 09 Uchwała Zarządu PDF (374.97 KB) 10 podział zysku PDF (1.64 MB) 11 Uchwały RN ws. absolutoriów dla Członków Zarządu PDF (2.56 MB) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku ZWZ PDF (61.28 KB) 13 ZWZ projekt uchwały powołanie do składu R PDF (64.95 KB) 13 ZWZ Projekt uchwały odwołanie ze składu RN PDF (65.29 KB) 14 ZWZ Zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF (65.56 KB) 15 ZWZ Projekt Uchwały zmiana statutu PDF (257.39 KB)
02.12.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 2 grudnia 2016 roku
Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki GRUPA AZOTY S.A. odbyło się w dniu 2 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 2,5,6 oraz 8. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono projekty uchwał dotyczące punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

06.06.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 6 czerwca 2016
Rozwiń

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło w dniu 5 lipca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8 po ogłoszeniu przerwy w obradach w dniu 6 czerwca 2016 roku. 

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2016 roku zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 9 oraz 25. 

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono projekt uchwały dotyczący punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za rok okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015”.

Uchwały podjęte w dniu 5 lipca 2016 roku:

Uchwały podjęte w dniu 6 czerwca 2016 roku:

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 roku, a kontynuującym – po przerwie - obrady w dniu 5 lipca 2016 roku

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2016 roku

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 czerwca 2016 roku. 

Projekty uchwał:

 

Wzór pełnomocnictwa:

Materiały do punktu nr 6a

Materiały do punktu nr 6b:

Materiały do punktu nr 6c:

Materiały do punktu nr 6d:

Materiały do punktu nr 6e:

Materiały do punktu nr 7:

 

 

Materiały do punktu nr 8:

Materiały do punktu nr 9:

Materiały do punktu nr 10:

 

 

Materiały do punktu nr 11

Materiały do punktu nr 13:

Materiały do punktu nr 14:

Uchwały podjęte PDF (329.20 KB) Uchwały podjęte PDF (278.87 KB) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PDF (273.30 KB) Zwołanie ZWZ Grupy Azoty S.A. na dzień 6 czerwca 2016 roku PDF (145.05 KB) Projekty uchwał - Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 6 czerwca 2016 (pdf, 232 KB) PDF (232.79 KB) Projekt uchwały ZWZ 06062016 PDF (82.28 KB) Wzór pełnomocnictwa (doc, 25 KB) DOC (25.50 KB) Uchwała nr 258 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PDF (1.64 MB) Sprawozdanie RN ze sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego PDF (1.45 MB) Uchwała RN nr 246 w sprawie Sprawozdania z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dot. ładu korporacyjnego PDF (204.30 KB) Sprawozdanie RN z działalności za rok 2015 PDF (5.06 MB) Uchwała RN nr 248 w sprawie Sprawozdania z działalności RN za rok 2015 PDF (198.42 KB) Sprawozdanie RN obejmujące sytuację w Spółce za rok 2015 PDF (4.06 MB) Uchwała RN nr 249 w sprawie Sprawozdania RN z oceny sytuacji w Spółce za rok 2015 PDF (202.00 KB) Sprawozdanie RN z oceny racjonalności sponsoringowej w roku 2015 PDF (2.00 MB) Uchwała RN nr 250 w sprawie oceny racjonalności działalności sponsoringowej w roku 2015 PDF (209.36 KB) Uchwała nr 277 w sprawie przyjęcia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2015 (pdf, 441 KB) PDF (442.00 KB) Uchwała nr 279 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za 2015 rok (pdf, 300 KB) PDF (300.95 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2015 PDF (1.55 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 PDF (1.81 MB) Uchwała RN nr 243 w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015 PDF (283.64 KB) Uchwała RN nr 244 z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015 PDF (182.61 KB) Uchwała nr 316 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 (pdf, 412 KB) PDF (412.89 KB) Wniosek do WZ o podział zysku netto za rok 2015 PDF (337.44 KB) Uchwała RN nr 245 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podział zysku netto za rok 2015 PDF (207.74 KB) Uchwała nr 260 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Grupy Azoty S.A. oraz sprawozdania z działalności GK PDF (5.70 MB) Uchwała nr 264 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Grupy Azoty S.A. oraz sprawozdania z działalności GK PDF (370.96 KB) Uchwała nr 259 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty S.A. oraz sprawozdania z działalności GK PDF (396.81 KB) Uchwała nr 278 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2015 (pdf, 443 KB) PDF (443.21 KB) Uchwała nr 280 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2015 rok (pdf, 303 KB) PDF (303.84 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2015 PDF (2.04 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PDF (2.02 MB) Uchwała nr 261 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Witoldowi Szczypińskiemu PDF (352.71 KB) Uchwała nr 262 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Kopciowi PDF (360.98 KB) Uchwała nr 265 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Kapłucha PDF (345.80 KB) Uchwała nr 266 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Marianowi Rybakowi PDF (342.18 KB) Uchwała RN nr 240 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów kandydatów do RN spośród osób wybranych przez pracowników PDF (357.98 KB) Wniosek w sprawie odpłatnego udzielenie know-how dot. zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania c-nonu z benzenu, w której wykorzystywane są procesy Cyclopol® oraz Cyclopol-bis® (pdf, 1,07 MB) PDF (1.07 MB)
01.02.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 1 lutego 2016 roku
Rozwiń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki odbyło się 1 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Wobec elektronicznego liczenia głosów, którą zapewnia obsługa  techniczna, a także z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu nr 5 planowanego porządku obrad: „Powołanie komisji skrutacyjnej”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, gdyż zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia dokonano jego wyboru przez aklamację.  Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

18.06.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 18 czerwca 2015 roku
Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. odbyło się w dniu 18 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. 

Wobec elektronicznego liczenia głosów, którą zapewnia obsługa techniczna, a także z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad: „Powołanie komisji skrutacyjnej”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 3, 4 oraz 6. 

10.06.2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 10 czerwca 2014 roku
Rozwiń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. 

Wobec elektronicznego liczenia głosów, którą zapewnia obsługa  techniczna, a także z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad: „Powołanie komisji skrutacyjnej”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, gdyż zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia dokonano jego wyboru przez aklamację.  Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. 

03.06.2013
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 3 czerwca 2013 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. miały miejsce w dniu 3 czerwca 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Decyzją Przewodniczącej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad, z uwagi na prowadzenie głosowania elektronicznego przy pomocy systemu komputerowego, o którym mowa w par. 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju złożył wniosek o usunięcie punktu 6 z porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej”, a który do porządku obrad był wprowadzony właśnie na żądanie tego akcjonariusza.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 3. 

17.04.2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 17 kwietnia 2013 roku
Rozwiń

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 17 kwietnia 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Decyzją Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad, z uwagi na prowadzenie głosowania elektronicznego przy pomocy systemu komputerowego, o którym mowa w par. 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013 roku.

08.03.2013
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 8 marca 2013 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 8 Marca 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Decyzją Przewodniczącej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad, z uwagi na prowadzenie głosowania elektronicznego przy pomocy systemu komputerowego, o którym mowa w par. 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w zakresie uchwał nr 6, 9 oraz 10. 

14.07.2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 14 lipca 2012 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 14 lipca 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Decyzją Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad, z uwagi na prowadzenie głosowania elektronicznego przy pomocy systemu komputerowego, o którym mowa w par. 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w zakresie uchwał nr 1, 2, 3 oraz 4. 

 

 

27.04.2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku
Rozwiń

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w 

Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00

w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej

nr 57/58 na I piętrze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia

któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu

do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się

w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

   

13.01.2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 13 stycznia 2012 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 13 stycznia 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 18 stycznia 2012 roku.

   

18.10.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 18 października 2011 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moścciach S.A. miały miejsce w dniu 18 października 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 18 października 2011 roku.

 

14.06.2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 14 czerwca 2011 roku
Rozwiń

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moścciach S.A. miały miejsce w dniu 14 czerwca 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone zostało zapytanie o treści:

Skąd się wziął znaczący wzrost instrumentów pochodnych i czy były one wystarczające by zabezpieczyć się przed zmianami kursowymi i jaki był tego mechanizm?

Zarząd Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. udzielił akcjonariuszowi odpowiedzi w formie pisemnej o treści:

Zgodnie z „Procedurą zarządzania ryzykiem walutowym”, Spółka dostosowuje rodzaj i terminy zawierania walutowych transakcji zabezpieczających do obecnej i planowanej pozycji walutowej i przepływów pieniężnych rozłożonych w czasie, na zasadach określonych w Ogólnej polityce zarządzania ryzykiem walutowym oraz Rachunkowości Zabezpieczeń. Ogólna polityka zarządzania ryzykiem walutowym stanowi element rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego i zawiera zdefiniowanie ryzyka walutowego, określenie, jaki przedział procentowy planowanej pozycji walutowej będzie zabezpieczany, zasady zawierania transakcji walutowych zabezpieczających oraz wyznaczenie minimalnego kursu budżetowego zapewniającego zaplanowaną rentowność sprzedaży.

Spółka posiadała w roku 2010 i nadal posiada ekspozycję walutową netto w EURO oraz w USD, ponieważ planowane i realizowane wpływy z tytułu przychodów ze sprzedaży denominowanej lub indeksowanej do kursów walut obcych przekraczają, ponoszone w tych samych okresach, wydatki związane z zakupem surowców, których ceny są uzależnione od kursów walut obcych.

Ekspozycja walutowa jest w pierwszej kolejności ograniczana przy zastosowaniu hedgingu naturalnego oraz transakcji faktoringu i dyskonta wierzytelności walutowych,  natomiast pozostała ekspozycja walutowa netto  jest zabezpieczana przy wykorzystaniu transakcji terminowych forward, spełniających kryterium instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem kursowym.

Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczenie wpływu zmienności kursów walutowych na wynik finansowy Emitenta,  poprzez ograniczanie ekspozycji walutowej netto, skutkujące zabezpieczeniem zmienności walutowych przepływów pieniężnych.

Zapewnienie skutecznej realizacji procesu zarządzania ryzykiem walutowym Emitenta jest nadrzędnym celem Komitetu ds. Ryzyka Walutowego , do którego najważniejszych zadań należy:• identyfikacja źródeł ryzyka kursowego,• określanie ogólnej polityki zarządzania ryzykiem walutowym,• wybór instrumentów i strategii zabezpieczających w horyzoncie czasowym do 1 roku oraz rekomendowanie Zarządowi Spółki strategii powyżej 1 roku,• analiza istotnych dla wyniku zmian kursowych i ich wpływu na wycenę instrumentów finansowych oraz wydawanie zaleceń w celu przeciwdziałania ich wpływu na wynik finansowy Spółki.

Poziom instrumentów pochodnych - zaprezentowanych na 31.12.2010 r. w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym GK Azoty w Nocie 28.6 Instrumenty pochodne -  dotyczył w całości transakcji terminowych forward zamiany EUR na PLN o nominale 20,3 mln EUR oraz w pozostałej części  zamiany USD na PLN o nominale 0,3 mln USD  i był dostosowany do zabezpieczenia do 50% planowanej ekspozycji walutowej netto w terminach zapadalności tych instrumentów w I półroczu 2011 roku.

Natomiast za 12 miesięcy 2010 łączny wynik na wycenie i rozliczeniu walutowych transakcji terminowych i bieżących wyniósł +44 tys. zł, a więc został spełniony podstawowy cel „Polityki zarządzania ryzykiem walutowym”, jakim jest ograniczenie planowanej ekspozycji walutowej i w efekcie jej wpływu na zmienność wyniku finansowego Spółki."

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 14.06.2011 roku.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów zamieszczone zostały na stronie internetowej z chwilą ich publikacji w dniu 21 marca 2011 roku.

Zobacz: Jednostkowy raport roczny za rok 2010 

Zobacz: Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 

18.05.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 18 maja 2011 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moścciach S.A. miały miejsce w dniu 18 maja 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK złożył wniosek zarówno ustnie jak i na piśmie o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie zmiany projektu uchwały nr 4 w ten sposób, by w § 10 ust.3 proponowanego brzmienia statutu dodać na końcu jeszcze jedno zdanie: „Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy”. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło powyższy wniosek.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 18.05.2011 roku.

22.12.2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 22 grudnia 2010 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie miały miejsce w siedzibie spółki: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, w dniu 22 grudnia 2010 roku o godzinie 12.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

19.11.2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 19 listopada 2010 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie miały miejsce w siedzibie spółki: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, w dniu 19 listopada 2010 roku o godzinie 12.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

04.10.2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 4 października 2010 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie miały miejsce w siedzibie spółki: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, w dniu 04 października 2010 roku o godzinie 12.00.

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

23.06.2010
Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 23 czerwca 2010
Rozwiń

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie miały miejsce w siedzibie spółki: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, w dniu 23 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

15.12.2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 15 grudnia 2009 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moścciach S.A. miały miejsce w dniu 15 grudnia 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

21.10.2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 21 października 2009 roku
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościach S.A. miały miejsce w dniu 21 października 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 21 października 2009 roku.

26.06.2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 26 czerwca 2009 roku
Rozwiń

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moścciach S.A. miały miejsce w dniu 26 czerwca 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2009 roku.

10.10.2008
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 10 października 2008
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 10 października 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 10 października 2008 roku.

31.07.2008
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 31 lipca 2008
Rozwiń

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 31 lipca 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 roku.

26.06.2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 26 czerwca 2008
Rozwiń

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. miały miejsce w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2008 roku.

Wyszukiwarka