Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Relacje Inwestorskie
Polskie indeksy, w skład których wchodzi Grupy Azoty S.A.
Aktualności
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za marzec

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za marzec 2024 roku. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem lutego – szacunkowe wolumeny za marzec to 292 tys. ton w porównaniu do 252 tys. ton za luty. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów specjalistycznych - szacunkowe poziomy produkcji w marcu to 32 tys. ton w porównaniu do 26 tys. ton w lutym. Z kolei w nawozach wieloskładnikowych produkcja w marcu osiągnęła szacunkowo 51 tys. ton względem 57 tys. ton w lutym.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Inwestor
10.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Police
Inwestor
05.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty aktualizuje informacje o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

9 lutego br. poprzedni Zarząd Grupy Azoty S.A. informował, że potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę (minus) 900 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją powziętą przez nowy Zarząd Grupy Azoty 28 marca br., szacunkowy niepieniężny wpływ opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę około (minus) 1 138 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości (minus) 900 mln zł. Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty S.A.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Inwestor
28.03.2024
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Relacji Inwestorskich
Dyrektor Biura Korporacyjnego Relacji Inwestorskich
Piotr Fugiel
Główny Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
Joanna Barnaś
Formularz kontaktowy

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Azoty - pełen wykaz spółek znajduje się w Załączniku Nr 1 do Polityki Prywatności Serwisu Internetowego grupaazoty.com i stron w domenie grupaazoty.com. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest obsługa zapytań i reklamacji zgłoszonych za pomocą formularza kontaktowego.

Współadministratorzy przetwarzają dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu. Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul.  E.  Kwiatkowskiego  8,  33-101  Tarnów, wraz  z dopiskiem „Dane osobowe –Serwis”, lub wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty S.A.: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Pełna treść Polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępna jest pod adresem grupaazoty.com/polityka-prywatnosci.

Dane dostarcza Notoria.pl
Wyszukiwarka