Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty pozytywnie przeszła audyt Fertilizers Europe w obszarze produktów nawozowych
Audyt w zakresie Programu Product Stewardship to inicjatywa Fertilizers Europe - organizacji zrzeszającej największe europejskie firmy nawozowe. Przeprowadzony audyt potwierdził spełnienie najwyższych wymagań przez produkty nawozowe Grupy Azoty. Podczas całego procesu audytorzy z firmy DNV oceniali m.in. standardy stosowane na etapie projektowania produktu, procesy technologiczne, dystrybucję oraz faktyczne spełnienie właściwości nawozów deklarowanych przez Grupę Azoty. Audyt obejmował cztery główne zakłady produkcyjne tj. w Kędzierzynie-Koźlu, Policach, Puławach i Tarnowie.
17.07.2023
Hyundai Engineering CO. Ltd dołącza do projektu Grupy Azoty Police i Ultra Safe Nuclear Corporation dotyczącego budowy badawczego reaktora mikromodułowego (MMR®)
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., amerykańska spółka Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) oraz koreański Hyundai Engineering CO. Ltd (HEC) podpisały dziś Porozumienie wstępne dotyczące współpracy w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w tym rozwoju technologii MMR.
14.07.2023
Oświadczenie Grupy Azoty S.A.
Obserwowane w ostatnim czasie próby politycznego wykorzystywania sytuacji Grupy Azoty nie pomagają spółce, a mnożone bezzasadne wątpliwości dotyczące jej przyszłości w żaden sposób nie pomagają mierzyć się z wyzwaniami jakie stoją obecnie przed całą branżą nawozowo-chemiczną w Europie.
13.07.2023
Wiceprezes Grupy Azoty S.A. w zarządzie Fertilizers Europe
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Filip Grzegorczyk objął stanowisko Wiceprezydenta w Fertilizers Europe - organizacji zrzeszającej największe europejskie firmy nawozowe. Obecna kadencja zarządu Fertilizers Europe trwa do 2024 roku.
12.07.2023
Oświadczenie Grupy Azoty S.A. w związku z informacją o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie
W związku z informacją o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, Grupa Azoty S.A. podejmuje wszelkie działania, do których jest zobligowana. Podkreślić należy, że decyzje zarządu i kadry zarządzającej dotyczące ograniczania produkcji były wynikiem rekordowych wzrostów cen surowców i były odpowiedzią na bieżącą sytuację podażowo-popytową na poszczególnych rynkach w 2022 i 2023 roku.
29.06.2023
Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.
W dniu 29 czerwca 2023 r. w Tarnowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty S.A.
29.06.2023
Wyszukiwarka