Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Pokaz współpracy i umiejętności straży pożarnej podczas ćwiczeń w Grupie Azoty S.A.
27 października 2021 roku na terenie Grupy Azoty S.A. odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek straży pożarnych z województwa małopolskiego. W przedsięwzięciu wzięło udział niemal 120 strażaków i 33 pojazdy pożarnicze. Przeprowadzono także kontrolę sprawności łączności punktów alarmowych jednostek ochrony przeciwpożarowej Grupy Azoty.
27.10.2021
Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek straży pożarnej w Grupie Azoty S.A.
Grupa Azoty S.A. informuje, że w dniu 27 października 2021 roku, na terenie tarnowskiej Spółki, odbędą się ćwiczenia jednostek straży pożarnej. W ćwiczeniach wezmą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu tarnowskiego i całego województwa małopolskiego.
22.10.2021
Prezes Zarządu Grupy Azoty Wiceprzewodniczącym Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Rada Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podjęła uchwałę, na mocy której Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby PIPC. Jednocześnie, w skład Rady jako jej Członkowie zostali wybrani: Mariusz Grab, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Police oraz Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK.
20.10.2021
Grupa Azoty zaapelowała do autoryzowanych dystrybutorów o wsparcie rolników i zabezpieczenie popytu na nawozy na krajowym rynku
W związku z obecną sytuacją na rynku nawozowym, Grupa Azoty zaapelowała do swoich autoryzowanych dystrybutorów nawozów o aktywną współpracę z grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanej dostępności do nawozów na rynku krajowym.
15.10.2021
Grupa Azoty sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
Grupa Azoty znalazła się w gronie sygnatariuszy porozumienia, które ma na celu m.in. stworzenie warunków i podjęcie współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Dokument – opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego - przedstawia szereg rozwiązań w kierunku transformacji polskiej energetyki.
14.10.2021
Strategiczne partnerstwo Grupy Azoty i Microsoft na rzecz wykorzystania chmury i sztucznej inteligencji w rolnictwie
Grupa Azoty i Microsoft podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania chmury m.in. w zakresie rolnictwa precyzyjnego, inkubowania inicjatyw technologicznych, zmieniających sektor produkcji oraz rozwoju kompetencji pracowników Grupy. Moc obliczeniowa i zaawansowana analiza umożliwią wdrożenie efektywniejszych działań, których celem będzie optymalizacja biznesu Grupy Azoty i zrównoważony rozwój organizacji.
13.10.2021
Wyszukiwarka