Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.
19.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Z dniem 15 lutego 2024 roku Pan Dariusz Smoliński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
15.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.
W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Grzegorz Kądzielawski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Marek Wadowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
14.02.2024
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
14 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zdecydowało o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.
14.02.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za styczeń
Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za styczeń 2024 roku, które potwierdzają, że rynek nawozowy jest przygotowany do szczytu sezonu aplikacyjnego w efekcie zakupów dokonanych w grudniu. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej zmniejszyła się względem grudnia ub. roku – szacunkowe wolumeny za styczeń to 199 tys. ton w porównaniu do 281 tys. ton za grudzień. Z kolei wzrost poziomów produkcji został odnotowany w przypadku nawozów specjalistycznych – w styczniu szacunkowe poziomy to 25 tys. ton względem 17 tys. ton w grudniu. W nawozach wieloskładnikowych szacunkowa produkcja w styczniu wyniosła 48 tys. ton w porównaniu do 54 tys. ton w grudniu.
13.02.2024
Informacja o szacowanym wpływie niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2023
W dniu 9 lutego 2024 roku Grupa Azoty S.A. opublikowała raport bieżący w którym poinformowała, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 zidentyfikowano przesłanki, które mogą wskazywać na utratę wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z wpływem na wartość aktywów Grupy Azoty S.A.
09.02.2024
Wyszukiwarka