Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2022-04-12
Zamknięcie
2022-04-27
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-04-13 12:00 - Uwaga! Decyzją Jednostki Dokonującej Zakupu termin składania ofert zostaje przesunięty i upływa 29.04.2022 o godz. 10.00.
Otwarcie
2022-04-08
Zamknięcie
2022-04-22
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-04-07
Zamknięcie
2022-04-20
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-04-06 07:10 - Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.04.2022 r do godz. 10.00.
Otwarcie
2022-04-01
Zamknięcie
2022-04-20
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-30
Zamknięcie
2022-04-08
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-08-13 19:08 - Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.04.2022 godz. 10.00
Otwarcie
2022-03-30
Zamknięcie
2022-04-13
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-25
Zamknięcie
2022-04-07
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-03-25 13:10 - Zamawiający informuję,że zmienia zapisy SIWZ dotyczące ważności oferty i skraca czas ważność oferty z 60 dni do 30 dni.
Otwarcie
2022-03-24
Zamknięcie
2022-04-07
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-08-13 19:08 - Zmiana zapisów SIWZ Rozdz. VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY- Termin związania ofertą pkt 1 Następuje zmiana dotychczasowych zapisów: "Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert." na zapis poniżej: "Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert." (Obowiązuje nowy formularz ofertowy - załącznik nr 1 ze zmienionym terminem związania ofertą)
Otwarcie
2022-03-24
Zamknięcie
2022-04-07
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka