Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2024-05-14
Zamknięcie
2024-06-03
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2024-04-26
Zamknięcie
2024-05-10
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2024-04-23
Zamknięcie
2024-05-15
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2024-04-29 14:00 - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Decyzją Zamawiającego termin składania ofert został przesunięty i upływa 16.05.2024 o godz. 10.00.
Otwarcie
2024-04-17
Zamknięcie
2024-05-16
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2024-04-16 14:10 - Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział X Punkt 8 - Zamawiający unieważnia postępowanie
Otwarcie
2024-03-26
Zamknięcie
2024-04-09
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2024-04-10 07:10 - uwaga: zmiana:• 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Etap 1 – Remont układu detekcji oparów AT12 Termin wykonania zadania: do 31.12.2024 Branża pomiarowa 1. Dostawa nowego analizatora. 2. Dostawa chłodnicy powietrznej do obudowy analizatora. 3. Remont układu zasilania analizatora, ogrzewania i sterowania układem chłodzenia obudowy. 4. Wykonanie bufora powietrza AKPiA. 5. Wykonanie prac montażowych związanych z zabudową nowego analizatora, chłodnicy i bufora powietrza z filtrem przeciwpyłowym. 6. Doprowadzenie powietrza AKPiA z uzgodnionego miejsca poboru z kolektora do bufora powietrza. 7. Uruchomienie analizatora oraz układu chłodzenia obudowy. 8. Opracowanie dokumentacji: wykonawczej, powykonawczej i jakościowej układu. • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz nr 2 ETAP 1 1.2. Branża pomiarowa 1.2.1. Dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, jakościowa 1.2.1.1. Materiały 4.1.1.2. Robocizna 4.1.1.3. Sprzęt
Otwarcie
2024-03-25
Zamknięcie
2024-04-16
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2024-03-22
Zamknięcie
2024-04-08
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2024-03-15
Zamknięcie
2024-04-02
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2024-03-12
Zamknięcie
2024-03-27
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka