Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2022-10-12
Zamknięcie
2022-10-25
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-10-07
Zamknięcie
2022-10-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-10-12 14:40 - Termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.10.2022 r. do godz. 10.00.
Otwarcie
2022-09-29
Zamknięcie
2022-10-21
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-09-23
Zamknięcie
2022-10-06
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-09-23
Zamknięcie
2022-10-13
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-10-03 12:00 - uwaga: nastąpiła zmiana zapisów w SIWZ w rozdz. II pkt. 5 : termin realizacji przedmiotu zamówienia został przesunięty z dnia 28.10.2023 r. na dzień 22.12.2023 r.
Otwarcie
2022-09-22
Zamknięcie
2022-10-14
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka