Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2023-02-02
Zamknięcie
2023-02-17
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-02-02
Zamknięcie
2023-02-20
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-31
Zamknięcie
2023-02-15
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-31
Zamknięcie
2023-02-17
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-02-10 09:00 - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Decyzją Zamawiającego termin składania ofert zostaje przesunięty i upływa 17.02.2023 o godz. 10.00. Zamawiający udostępnił na Platformie Zakupowej dokumentację dotyczącą króćców spustowych do JS 500t/d.
Otwarcie
2023-01-31
Zamknięcie
2023-02-17
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-31
Zamknięcie
2023-02-20
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-02-10 09:40 - Zmiana terminu składnia ofert na 21.02.2023 r do godz. 10.00.
Otwarcie
2023-01-31
Zamknięcie
2023-02-21
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-02-13 14:00 - Uwaga! Decyzją Zamawiającego termin składania ofert zostaje przesunięty i upływa 16,02.2023 o godz. 10.00.
Data modyfikacji: 2023-01-27 14:45 - Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji wzoru umowy. Aktualny wzór umowy został zamieszczony na Platformie Zakupowej jako załączniki do postępowania.
Otwarcie
2023-01-25
Zamknięcie
2023-02-08
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-02-20 10:00 - uwaga; zmiana załącznika nr 12 do SIWZ "Wzór umowy" uwaga: termin przeprowadzenia wizji lokalnej został wydłużony do dnia 07.02.2023: Ocenę zgodności urządzenia ciśnieniowego należy przeprowadzić przy udziale Jednostki Notyfikowanej UDT. Oferent powinien być Wytwórcą w świetle przepisów o ocenie zgodności i faktycznym wykonawcą. Podwykonawstwo w przedmiocie scalania i spawania wymiennika, spawania i rozwalcowania rur w ścianach sitowych jest wykluczone. Realizacja tych czynności powinna odbywać się w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu wskazanym w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli realizacji i jakości. Zastrzega się też możliwość wskazania dodatkowych odbiorów do wykonania przez UDT u ewentualnych podwykonawców na koszt Wykonawcy. Wymagane jest automatyczne spawanie orbitalne rur w ścianie sitowej. Należy udokumentować posiadanie doświadczenia w tym względzie (dołączyć do oferty uznane przez UDT technologie Spawania WPQR Wytwórcy i opis przygotowania połączenia pod kątem późniejszego rozwalcowania).”
Otwarcie
2023-01-25
Zamknięcie
2023-02-28
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka