Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2022-03-09
Zamknięcie
2022-03-23
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-09
Zamknięcie
2022-03-23
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-06-29 01:04 - UWAGA: zmiana terminu złożenia ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 31.03.2022 do godz. 10.00 Uwaga! Zmiana terminu ważności ofert. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie
2022-03-09
Zamknięcie
2022-03-31
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-06-29 01:04 - UWAGA: zmiana terminu złożenia ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 12.04.2022 do godz. 10.00 Uwaga! Zmiana terminu ważności ofert. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie
2022-03-09
Zamknięcie
2022-04-12
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-08
Zamknięcie
2022-03-17
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-08
Zamknięcie
2022-03-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-08
Zamknięcie
2022-03-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2022-03-08
Zamknięcie
2022-03-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-06-29 01:04 - Dodano załącznik "Lista Podwykonawców" Uwaga: zmiana terminu złożenia ofert. Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.03.2022 o godz.10.00 Uwaga! Zmiana terminu ważności ofert. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie
2022-03-03
Zamknięcie
2022-03-30
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2022-06-29 01:04 - Dodano załącznik "Lista Podwykonawców" Uwaga: zmiana terminu złożenia ofert. Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.04.2022 o godz.10.00 Uwaga! Zmiana terminu ważności ofert. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie
2022-03-03
Zamknięcie
2022-04-04
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka