Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2023-01-24
Zamknięcie
2023-02-09
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-01-25 12:00 - Uwaga! Zmiana zapisów SIWZ. Zamawiający wycofuje zapis w Rozdz. II "Przedmiot zamówienia" dotyczący Załącznika nr 13 i 11, tym samym Zał. nr 11 do SIWZ zostaje anulowany i nie ma potrzeby jego przesyłania. Dokumentacja techniczna do pobrania to rysunek dostępny na platformie zakupowej bez wymagania NDA. Szczegółowe informacje techniczne będą udzielane podczas wizji lokalnej.
Otwarcie
2023-01-24
Zamknięcie
2023-02-16
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-23
Zamknięcie
2023-02-06
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-23
Zamknięcie
2023-02-07
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-23
Zamknięcie
2023-02-07
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-23
Zamknięcie
2023-02-10
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-03-21 01:49 - uwaga: termin przeprowadzenia wizji lokalnej został wydłużony do dnia 09.02.2023
Otwarcie
2023-01-23
Zamknięcie
2023-02-14
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2023-01-25 11:00 - Uwaga! Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 13.02.2023 o godz. 10.00. Zamawiający informuje, że szczegółowa dokumentacja będzie możliwa do uzyskania po przesłaniu na adres ##qxjgd.egotipgvdl#at#vgjeppodin.rdb## Oświadczenia o zachowaniu poufności- według załączonego wzoru ("OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI"), podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Uwaga! Zmiana zapisów SIWZ. Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w Rozdz.II Pkt 2/C/3 Branża SRK na str. 3: Zapis „3. Zabudowa nowego licznikowego systemu niezajętości torów i rozjazdów z zastosowaniem czujników bez elektroniki przytorowej" otrzymuje brzmienie „3. Budowa nowego systemu kontroli niezajętości torów i rozjazdów.”
Otwarcie
2023-01-19
Zamknięcie
2023-02-03
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2023-01-17
Zamknięcie
2023-01-30
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka