Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2021-03-22 - Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24.03.2021 r. do godz. 10.00.
Otwarcie
2021-02-12
Zamknięcie
2021-02-26
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2021-04-20 08:14 - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Decyzją Jednostki Dokonującej Zakupu termin składania ofert został przesunięty i upływa 06.05.2021 o godz. 10.00. Uszczegółowienie oferty: Jednostka Dokonująca Zakupu informuje, ze do listy części należy dodać następujące pozycje: Płyta dyfuzora - AAP1793882-00111 ,Wlot dyfuzora - AAP1793861-16067.
Otwarcie
2021-02-12
Zamknięcie
2021-05-06
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2021-05-11 12:00 - Postępowanie zostało unieważnione. Nie wybrano żadnej oferty.
Otwarcie
2021-02-11
Zamknięcie
2021-02-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2021-02-10
Zamknięcie
2021-02-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2021-02-10
Zamknięcie
2021-02-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Data modyfikacji: 2021-02-23 - UWAGA! Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24.02.2021 r. do godz. 10.00.
Otwarcie
2021-02-09
Zamknięcie
2021-02-24
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2021-02-08
Zamknięcie
2021-02-22
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2021-02-08
Zamknięcie
2021-02-22
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Otwarcie
2021-02-08
Zamknięcie
2021-03-01
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Wyszukiwarka