Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dodatkowe świadczenia dla Pracowników Grupy Azoty

W związku z decyzją rządu dotyczącą zamknięcia placówek oświatowo–wychowawczych, przypominamy, że mogą Państwo otrzymać zasiłek opiekuńczy (płatny przez ZUS) w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8.

Rozumiejąc sytuację naszych Pracowników, z których wielu sprawuje opiekę nad dziećmi, Zarząd Grupy Azoty zdecydował o przyznaniu świadczenia, które może wspomóc organizację realnej opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowo – wychowawczych. Propozycja ta skierowana jest do rodziców dzieci, którzy nie będą mogli skorzystać z ww. zasiłku płatnego przez ZUS i będzie obejmować pracowników opiekujących się dziećmi w wieku od 8 do ukończenia 12 roku życia.

Dodatkowe świadczenie w postaci udzielenia dni wolnych od pracy na zasadach zasiłku opiekuńczego (tj. odpłatność 80% podstawy, z włączeniami zawartymi w ZUZP) dla zwiększonej grupy Pracowników, zostanie sfinansowane ze środków Grupy.

Mamy nadzieję, że zaproponowane działania ułatwią Państwu opiekę nad dziećmi w tym szczególnymi dla nas wszystkich okresie.

Pragniemy również przypomnieć Państwu słowa p. Ministra Łukasza Szumowskiego i prosimy o potraktowanie poważnie tego apelu: To nie jest czas ferii, ani nie jest to czas wolny. Ten błąd był popełniono we Włoszech. Młodzież wychodziła do klubów, na spotkania towarzyskie, do restauracji. To czas kwarantanny społeczeństwa. Powinniśmy spędzić ten czas w domu, w izolacji starając się nie zakazić i nie zakażać innych. Potraktujmy poważnie to ryzyko.

Wyszukiwarka