Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty i Politechnika Krakowska zamierzają współpracować w obszarze kształcenia oraz prac naukowo-technicznych
Grupa Azoty oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawarły ramową umowę o współpracy. Pozwoli ona nawiązać długoterminowe partnerstwo w zakresie prowadzenia prac naukowo-technicznych oraz kształcenia, w szczególności w ramach kierunków związanych ze zrównoważonym rozwojem.
22.02.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A. wskazuje najważniejsze cele do realizacji
19 lutego br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą, do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu delegowany został Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Krzysztof Kołodziejczyk. Zarząd w nowym składzie wskazuje najważniejsze wyzwania i cele do realizacji.
20.02.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.
19.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Z dniem 15 lutego 2024 roku Pan Dariusz Smoliński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
15.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.
W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Grzegorz Kądzielawski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Marek Wadowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
14.02.2024
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
14 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zdecydowało o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.
14.02.2024
Wyszukiwarka