Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia cieplna

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło w wodzie grzewczej oraz parze 0,9 MPa, która obejmuje:
1) wytwarzanie ciepła,
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczych.

Działalność w tym zakresie odbywa się na podstawie koncesji:

  • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/89/711/U/OT-7/98/MK z dnia 25 września 1998r. z późniejszymi zmianami
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/93/711/U/OT-7/98/MK z dnia 25 września 1998r. z późniejszymi zmianami

Wyszukiwarka