Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia cieplna

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło w wodzie grzewczej oraz parze 0,9 MPa, która obejmuje:

1) wytwarzanie ciepła,
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczych.

Działalność w tym zakresie odbywa się na podstawie koncesji:

  • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/89/711/U/OT-7/98/MK z dnia 25 września 1998r. z późniejszymi zmianami
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/93/711/U/OT-7/98/MK z dnia 25 września 1998r. z późniejszymi zmianami

Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawianych fakturRozwiń

Przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty S.A. (dalej: GA SA) zapewnia odbiorcom końcowym ciepła w wodzie grzewczej i parze 0,9 MPa, możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych (e-faktur).

Dla celów realizacji dostępu do powyżej wskazanych informacji w postaci elektronicznej  prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ##gnhopgs.ldadh#at#vgjeppodin.rdb## lub ##jghojap.zdoxda#at#vgjeppodin.rdb##. Informacje udzielane będą na zapytania odbiorców końcowych kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.

Od Odbiorcy zainteresowanego uzyskiwaniem e-faktur  wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody na stosowanie tej formy sporządzania faktur. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do e-faktury jest złożenie podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, które można pobrać tutaj.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy przesłać na adres:

Grupa Azoty S.A.
E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Biuro Ekonomiczno - Handlowe Centrum Infrastruktury

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do e-faktur można uzyskać pod numerami telefonów: 14 637 37 64, 14 637 34 56 od pn. – pt. w godz. 7.00-15.00.

Wyszukiwarka