Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw

Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw to jednostka w Grupie Azoty S.A. powstała z przekształcenia dawnego Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Jej celem jest  rozwój i dostosowywanie oferty produktowej tworzyw sztucznych do ciągle zmieniających się potrzeb i wymagań rynku, w ścisłej współpracy z odbiorcami tworzyw konstrukcyjnych oraz z jednostkami produkcyjnymi Grupy Azoty.

Działalność jednostki obejmuje szereg procesów w tym projektowanie i badania tworzyw sztucznych, wsparcie serwisowe klienta na etapie od zapytania o produkt do końcowej aplikacji materiału, wsparcie wiedzą techniczną w zakresie doboru materiału, jego przetwarzania i zastosowania, oferowanie nowych innowacyjnych materiałów, kontrolę i zapewnienie jakości materiałów, ocenę zgodności z wymaganiami różnych branż w tym norm motoryzacyjnych, budowlanych i innych, w oparciu o różnorodną aparaturę, liczne metody badań i doświadczoną specjalistyczną kadrę. Centrum funkcjonuje w oparciu o certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwa wg. ISO 9001, 14001, 45001 oraz wdrażany system motoryzacyjny IATF 16949.

Centrum oferuje także komercyjne usługi w zakresie specjalistycznych badań i analiz tworzyw konstrukcyjnych, w szczególności poliamidów (PA), a także innych tworzyw sztucznych (POM, PC, PP, PE, ABS, PBT, PET) zarówno surowców (granulatów, proszków), jak i wykonanych z nich wyrobów.

Pobierz broszurę 

Badania oferowanie przez Centrum:

1. Przygotowanie kształtek do badańRozwiń
 • metodą wtryskiwania,
 • metodą obróbki wiórowej z wyrobów np. z wyprasek wytworzonych metodą wtryskiwania, wyrobów wytłaczanych,
 • wycinania próbek przy użyciu ręcznej prasy i wykrojników z wyrobów płaskich: płyt, arkuszy, folii zarówno z termoplastów, jak i z elastomerów.
2. Właściwości fizykochemiczneRozwiń
 • lepkość względna i liczba lepkościowa roztworu poliamidu,
 • gęstość właściwa,
 • zawartość popiołu (zawartość wypełniacza),
 • zawartość wody metodą kulometryczną,
 • identyfikacja rodzaju tworzywa oraz dodatków– badanie wykonywane metodą FTIR oraz metodą DSC,
 • wskaźnik szybkości płynięcia masowy i objętościowy (MFR; MVR),
 • oznaczanie średniej masy cząsteczkowej polimerów oraz rozrzutu masy cząsteczkowej metodą chromatografii żelowej GPC,
 • oznaczanie emisji formaldehydu z wyprasek (VDA 275).
3. Właściwości cieplneRozwiń
 • DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa – oznaczanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych: ciepło topnienia i krystalizacji, temperatura topnienia i rekrystalizacji, temperatura zeszklenia, ciepło właściwe,
 • TGA – analiza termograwimetryczna – oznaczanie stabilności termicznej materiałów polimerowych, określanie składu chemicznego,
 • temperatura mięknienia Vicata,
 • temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT.
4. Barwa i połyskRozwiń
 • oznaczenie parametrów barwy tworzyw sztucznych i całkowitej różnicy barwy ΔE w systemie CIE Lab lub innym, indeksu białości, żółtości,
 • badanie połysku powierzchni wyrobów.
5. Właściwości mechaniczne tworzyw i wyrobów z tworzyw sztucznychRozwiń
 • właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu,
 • właściwości mechaniczne przy zginaniu,
 • właściwości mechaniczne przy ściskaniu,
 • udarność z karbem i bez karbu,
 • twardość
 • skurcz przetwórczy i wtórny kształtek.
6. Palność tworzyw sztucznychRozwiń
 • odporność na żar i temperatura zapłonu rozżarzonym drutem ,
 • palność wg. różnych norm
7. Właściwości elektryczne Rozwiń
 • oporność właściwa powierzchniowa i skrośna materiałów elektroizolacyjnych.
 • czas zaniku ładunku po naelektryzowaniu (właściwości antystatyczne materiału).
8. Właściwości reologiczneRozwiń
 • wskaźnik szybkości płynięcia masowy i objętościowy (MFR; MVR),
 • reologiczne krzywe płynięcia
9. Badania identyfikacyjneRozwiń
 • identyfikacja rodzaju polimeru metodami: FTIR, DSC, TG  EDX,
 • oznaczanie ilości wypełniaczy (związki mineralne, sadza, kulki szklane, włókno szklane),
 • identyfikacja dodatków do tworzyw metodami: DSC, FTIR, EDX, GC-MS, TG, mikroskopia,
 • wykonywanie zdjęć mikroskopowych powierzchni i przełomów metodami: mikroskop optyczny i SEM,
 • określenie wielkości i kształtu wypełniaczy metodami: mikroskop optyczny i SEM,
 • określanie składu pierwiastkowego powierzchni i przełomów metodą EDX,
 • badanie defektów struktury (np. efekty starzenia) metodami: mikroskop optyczny i SEM,
 • potwierdzenie tożsamości tworzywa metodą FTIR, zgodnie z wytycznymi Farmakopei 7.0,
 • oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, chromu, baru, selenu, antymonu, arsenu.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw
Wyszukiwarka