Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Centrum Badań i Analiz

Centrum Badań i Analiz oferuje rzetelne wykonywanie usług laboratoryjnych na wysokim, udokumentowanym poziomie jakości z uwzględnieniem potrzeb i wymagań naszych klientów. Oznaczenia wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz metodami referencyjnymi. Nasze laboratoria uczestniczą w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości laboratoriów, uzyskując pozytywne wyniki.

Centrum Badań i Analiz posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego  
nr AB 790 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji poświadczający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriami akredytowanymi są dwa spośród pięciu laboratoriów: Laboratorium Analiz Specjalnych oraz Laboratorium Analiz Środowiskowych i Chemii Energetycznej, które wykonują badania wód, ścieków, paliw stałych, odpadów paleniskowych i tworzyw sztucznych.

Pełny zakres akredytacji

Centrum Badań i Analiz świadczy ponadto usługi w zakresie laboratoryjnych badań chemicznych i fizykochemicznych:

  • paliw stałych i gazowych
  • wód i ścieków
  • nawozów azotowych i dodatków do nawozów (mączka dolomitowa, antyzbrylacze)
  • tworzyw sztucznych
  • odpadów paleniskowych, osadów, odpadów różnego pochodzenia,
  • gleb
  • katalizatorów
  • chemikaliów (kwas azotowy, kwas siarkowy, nitrozy, woda amoniakalna, kaprolaktam, fenol, cykloheksanon, formalina, metanol, etanol i inne).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Centrum Badań i Analiz
Informacja ogólna
Wyszukiwarka