Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-08-07
Zamknięcie
2018-08-31
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
DYREKTOR DEPARTAMENTU KORPORACYJNEGO FINANSÓW


GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA – jednostka dominująca w Grupie Azoty, największym w Polsce i jednym z największych w Europie koncernów chemicznych, poszukuje kandydatów

na stanowisko: DYREKTOR DEPARTAMENTU KORPORACYJNEGO FINANSÓW

Miejsce pracy: Tarnów Praca w ramach: umowy o pracę Kluczowy zakres odpowiedzialności:

 • Definiowanie długofalowej polityki finansowej oraz strategii podatkowej,
 • Zarządzanie politykami i procedurami finansowymi oraz płynnością finansową (cash pooling),
 • Nadzór nad pracą obszaru finansowo-księgowego,
 • Nadzór nad pracą Centrum Usług Wspólnych,
 • Odpowiedzialność za kontrolowanie wszystkich transakcji finansowych spółki; nadzór nad terminowością i poprawnością w zakresie obowiązków podatkowych i prawnych,
 • Dostarczanie materiałów liczbowych i opisowych niezbędnych do sporządzania obowiązujących sprawozdań statystycznych, giełdowych, finansowo - rachunkowych i innych wynikających z przepisów bądź regulacji wewnętrznych,
 • Integracja strategicznych planów wieloletnich z budżetami,
 • Monitorowanie i raportowanie realizacji celów strategicznych,
 • Uczestnictwo w komplementarnej ocenie inicjatyw strategicznych rozwoju,
 • Monitorowaniu otoczenia finansowego (definiowanie szans i zagrożeń),
 • Prowadzenia działań związanych z określaniem oraz kontrolą realizacji strategii i polityki finansowej,
 • Sporządzanie i publikowanie raportów oraz sprawozdań finansowych Spółki,
 • Sprawowanie kontroli w zakresie zarządzania politykami i procedurami skarbowymi oraz transakcjami walutowymi między spółkami Grupy,
 • Akceptacja skonsolidowanych raportów oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, raportów dla udziałowców oraz kierownictwa,
 • Doraźne opracowywanie analiz/raportów na wniosek poszczególnych Członków Zarządu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów/bankowości/ekonomii,
 • Minimum 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze finansów,
 • Rozległa wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, dewizowego oraz standardów rachunkowości i raportowania,
 • Gruntowna wiedza z zakresu nowoczesnych metod zarządzania finansami,
 • Doświadczenie w pracy w ramach grupy kapitałowej,
 • Zdolności w obszarze planowania strategicznego,
 • Umiejętność skutecznej realizacji planów taktycznych i operacyjnych,
 • Umiejętność stawiania priorytetów w kontekście celów organizacji, umiejętność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i wyniku,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów o różnym stopniu złożoności,
 • Umiejętności zarządzania relacjami,
 • Dyscyplina oraz etyka pracy na najwyższym poziomie,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, rozwój i dbanie o motywację zespołu,
 • Branie odpowiedzialności za powierzone obszary i zaangażowanie,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Oferowane korzyści:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku, z ambitnymi dalszymi planami rozwojowymi,
 • Współpraca w ramach ambitnego, profesjonalnego zespołu,
 • Pakiet benefitów.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o przesłanie, CV na adres e-mail; ##wg.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##, w terminie do 31.08.2018r.

Prosimy o umieszczenie w temacie maila dopisku: REKRUTACJA_DYREKTOR FINANSOWY,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w ciągu sześciu tygodni od daty publikacji ogłoszenia.

W zależności od Państwa wyboru dotyczącego rekrutacji bieżącej lub też kolejnych rekrutacji ogłaszanych przez Grupę Azoty S.A., prosimy o umieszczenie w CV oświadczenia „1” lub „2”, dotyczącego ochrony danych osobowych.

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupę Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8 , 33-101 Tarnów, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupę Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8 , 33-101 Tarnów, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupy Azoty S.A.”

Wyszukiwarka