Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-11-13
Zamknięcie
2020-11-30
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Postępowanie kwalifikacyjne w celu powołania Członka Zarządu na czas trwania XI kadencji

Działając na podstawie art. 368 §4 w związku z art. 368§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), § 1 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz § 5 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.”, Rada Nadzorcza Spółki postanawia o wszczęciu z dniem 13.11.2020 roku postępowania kwalifikacyjnego w celu powołania Członka Zarządu na czas trwania XI kadencji poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego („Ogłoszenie”) na Członka Zarządu Spółki.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.”

Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz kryteria, jakie powinien spełniać kandydat do Zarządu Spółki określa Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza powoła Członka Zarządu.

Wyszukiwarka