Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-08-19
Zamknięcie
2020-08-06
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Przeprowadzenie badań diagnostycznych komór i walczaków kotła parowego nr 5 OP-230 w Centrum Energetyki
Nr przetargu 84/P/2020

Spółka Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów informuje, że w dniu 21.07.2020 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: Przetarg 84/P/2020 Przeprowadzenie badań diagnostycznych komór i walczaków kotła parowego nr 5 OP-230 w Centrum Energetyki”

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1046073,95a745ce8be41ba795bf06083a794917.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty. 

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Uwaga ! Zmiana zapisów SIWZ!

Rozdział II pkt 4 w części dotyczącej terminu realizacji zamówienia dla Wariantu I otrzymuje brzmienie: „Całość prac pkt. 1-6 realizowana w okresie od 5.10.2020 do 10.12.2020”
Zał. nr 1 do SIWZ pkt 2 w części dotyczącej Wariantu I otrzymuje brzmienie: „Potwierdzamy termin wykonania zamówienia Wariant I: do 10.12.2020”
Zał. nr 2 do SIWZ 2 w części dotyczącej Wariantu I otrzymuje brzmienie: „Całość prac pkt. 1-6 realizowana w okresie od 5.10.2020 do 10.12.2020”
Pozostałe zapisy bez zmian.

Wyszukiwarka