Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2024-06-18 11:39 - uwaga: Dopuszczalne jest czyszczenie strumieniowo-ścierne jednak należy pamiętać o zabezpieczeniu terenu, tak by nie spowodować żadnej szkody. Po zakończeniu czyszczenia należy uprzątnąć teren. Konstrukcje wsporcze jeżeli są uszkodzone należy wymienić na nowe, natomiast podpory rurociągów należy wyremontować lub wymienić nie ingerując w izolację rurociągu w uzgodnieniu z użytkownikiem. Estakada żelbetowa powinna być czyszczona i szpachlowana na całej powierzchni.
Otwarcie
2023-11-09
Zamknięcie
2023-11-28
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
„REMONT ESTAKADY ŻELBETOWEJ CIĄG VI”
Nr przetargu 123/P/2023

INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A. :

SPÓŁKA GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 8,

33-101 TARNÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.11.2023 R.

UPUBLICZNIŁA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„REMONT ESTAKADY ŻELBETOWEJ CIĄG VI”

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1539564,4aa1d4e20379cf19b856f49136d4f4ba.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty.

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Wyszukiwarka