Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2024-04-10 07:10 - uwaga: zmiana:• 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Etap 1 – Remont układu detekcji oparów AT12 Termin wykonania zadania: do 31.12.2024 Branża pomiarowa 1. Dostawa nowego analizatora. 2. Dostawa chłodnicy powietrznej do obudowy analizatora. 3. Remont układu zasilania analizatora, ogrzewania i sterowania układem chłodzenia obudowy. 4. Wykonanie bufora powietrza AKPiA. 5. Wykonanie prac montażowych związanych z zabudową nowego analizatora, chłodnicy i bufora powietrza z filtrem przeciwpyłowym. 6. Doprowadzenie powietrza AKPiA z uzgodnionego miejsca poboru z kolektora do bufora powietrza. 7. Uruchomienie analizatora oraz układu chłodzenia obudowy. 8. Opracowanie dokumentacji: wykonawczej, powykonawczej i jakościowej układu. • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz nr 2 ETAP 1 1.2. Branża pomiarowa 1.2.1. Dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, jakościowa 1.2.1.1. Materiały 4.1.1.2. Robocizna 4.1.1.3. Sprzęt
Otwarcie
2024-03-25
Zamknięcie
2024-04-16
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
„Remont instalacji produkcji Nitrozy w Jednostce Biznesowej Nawozy.”
Nr przetargu 29//P/2024

INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A. :

SPÓŁKA GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 8,

33-101 TARNÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 25.03.2024 R.

UPUBLICZNIŁA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY             

„Remont instalacji produkcji Nitrozy  w Jednostce Biznesowej Nawozy.”           

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1564976,f5907984926f2ba580d28dc55f03b4e8.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty.

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Wyszukiwarka