Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2022-10-03 12:00 - uwaga: nastąpiła zmiana zapisów w SIWZ w rozdz. II pkt. 5 : termin realizacji przedmiotu zamówienia został przesunięty z dnia 28.10.2023 r. na dzień 22.12.2023 r.
Otwarcie
2022-09-22
Zamknięcie
2022-10-14
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
„REMONT POSZYCIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO STĘŻONEGO I”
Nr przetargu 120/P/2022

INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A. :

SPÓŁKA GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 8,

33-101 TARNÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 22.09.2022 R.

UPUBLICZNIŁA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

REMONT POSZYCIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO INSTALACJI
KWASU AZOTOWEGO STĘŻONEGO I”

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1441118,9b4ef7da980a1754be01fb2cd67ca133.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty.

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Wyszukiwarka